Anty grawitacja

Thomas Towsend Brown1920 – Thomas Towsend Brown [0] interesował się elektroniką, a przede wszystkim promieniowaniem X. W swoim doświadczeniu stwierdził, ze lampa Coolidge’a za każdym razem, gdy była włączana lekko drgała, tak jakby coś ją pchnęło. Bardzo go to zainteresowało. Odpowiedzialność za to zjawisko ponosi wysokie napięcie. W połowie 1920 roku Brown odkrył, że ładunek elektryczny i masa grawitacyjna są sprzężone. .Gdy to ustalił, przystąpił do serii eksperymentów. Jego odkryciem zainteresował się dr Biefeld.

1923 –   Brown i Paul Alfred Biefeld na Uniwersytecie Denison , w Ohio wspólnie odkryli zasadę zwaną „efektem Biefelda-Browna„. Zasada ta mówiła, ze kondensator poddany działaniu wysokiego napięcia przejawia tendencje do ruchu w kierunku jego bieguna dodatniego.

1930 – W tym roku wstąpił do Marynarki, gdzie kontynuował swoje pionierskie badania. Pracował dla  Komitetu Badań Obrony Narodowej (NDRC) oraz Biura Badań Naukowych i Rozwoju , gdzie w owym czasie na czele stał dr Vannevar Bush:) [s] Następnie nastąpił bardzo trudny okres, podczas którego przerwał badania, lecz już w 1944 ponownie je rozpoczął. Wówczas narastała częstotliwość obserwacji NOLi, które przykuły uwagę Browna. Był przekonany, że jego odkrycie jest kluczem do rozwiązania zagadki napędu NOL’i.

Czytaj dalej