Chciałbym Wam ukazać, że są jeszcze ludzie, którzy swoją postawą i  zachowaniem nie bacząc często na niebezpieczeństwa pomagają innym. Ta pomoc nie kiedy jest bezcenna. Oglądając takie sytuacje jestem wzruszony, że uchwycono takie chwile. To napawa mnie optymizmem, iż społeczeństwo, ba –  populacja, a więc i człowieczeństwo jeszcze nie zanikło.

Zapraszam….

Kochać zwierzęta…

Ave

Ripsonar