Źródło: internet

Źródło: internet

ONZ w ramach Nowego Porządku Światowego używane jest do niszczenia wartości narodowych, kulturowych i religijnych.

1919 – Pierwsza próba ustanowienia agentury globalizmu pt.  Liga Narodów.  Świat jednak wtedy do tego nie dojrzał. Nawet USA nie ratyfikowała członkostwa w tej organizacji. Dopiero II WŚ dała podwali pod idee instytucji globalnej.

Zamieszczam świetnie opracowany materiał ze strony pt: ligaswiata.blogspot.com pt: „UNESCO, ONZ, Degrowth, NSSM 200 : Budowa NWO„. (Polecam zapoznac się z całym artykułem!)

ONZ od początku lat 90-tych wraz z ogłoszeniem karty ziemi weszło na drogę budowy światowego reżimu mającego wprowadzić drastyczne rozwiązania redystrybucji dóbr pod pretekstem wyrównywania poziomu życia na całym świecie. Ta forma naukowego socjalizmu zakłada deindustrializację świata zachodniego i przetransferowanie jego dóbr, metod produkcji, zakładów pracy, technologii itd na cały świat. Celem takiej polityki jest stworzenie sieci współzależnych ośrodków produkcyjnych, które nie są skupione na terenie jednego państwa, pozbawiając w ten sposób państwa narodowe bezpieczeństwa i niezależności.

Czytaj dalej