Crop Circle Artists Aliens At WorkKręgi w zbożu (kręgi zbożowe, ang. crop circles, niem. Kornkreise) – widoczne z lotu ptaka regularne formy geometryczne uzyskane przez selektywne wycięcie lub zgniecenie roślinności na polach uprawnych.[1] Czy są to stare piktogramy, czy tez pojawiły się niedawno?  Co maja wspólnego z Obcymi? Otóż jak poniżej postaram się wykazać formacje zbożowe nie są wcale niczym nowym. Mało tego, zawierają w sobie wiadomości w formie obrazów zapisywanych w uprawach. Badania pierścieni uznano za odrębną dyscyplinę wiedzy, zwaną cereologią. Jednak wszystko po kolei.

Hipotezy powstania:

* Terence Meaden meteorolog, były prof. fizyki na Dalhousie Uniwersytecie w Kanadzie, specjalizujący się w anomaliach pogodowych. Twierdził, iż kręgi powstają wskutek niewielkich trąb powietrznych, które, uwięzione w dolinach, wirują z dużą prędkością, tworząc spiralę z traw i zbóż. Obecność ładunków elektrycznych w trąbie powietrznej tłumaczy także wysoki dźwięk, który często poprzedza pojawienie się nowego kręgu. Tezę tą potwierdzają badania zespołu japońskich fizyków pod kierownictwem prof. Yoshihiko Ohtsuki.

 

Czytaj dalej