Tajne stowarzyszenia były bardzo popularne we Włoszech. W XIX wieku w południowych Włoszech występowały w niemal czystej postaci trzy podstawowe formy tajnych stowarzyszeń.

1. Carboneira – z „carbonari” tj Węglarze, odnosi się do średniowiecznej gildii ziemieślniczej aby bronić się przed bandytami.  Jest to włoska odmiana wolnomularstwa. Jest to tajny związek, który rozwinął się w kierunku partii politycznej. Wyrażała idee rewolucyjne, aby Włochy stały się wolnym zjednoczonym krajem z własną konstytucją.  Dlatego też gromadziła najtęższe głowy i najwybitniejsze osobistości często zajmując wysokie stanowiska państwowe. Wykazywali się patriotyzmem, uczciwością, roztropnością w działaniu i brakiem pokus skorumpowania.

2. Caldeari – tajny związek reprezentujący i działający na zlecenie rządu. Jego celem była likwidacja Carboniry!  Składali się z przestępców. Początkowo wyłonili się właśnie z Carboneiry, ponieważ stanęli za Ferdynandem I (tzw. Kotlarze), jednak opłacanie rządu zmieniło ich nastawienie doszczętnie. W swoich ślubowaniach przysięgali „wieczną nienawiść wobec wszystkich murarzy oraz ich protektorów”.

3. Decisi – tajny związek, który ukształtował się jako organizacja przestępcza. Przywódcą był ksiądz Cirio Annichiarico. Wprowadził rządy twardej reki. Małe grupy rabowały, plądrowały i wymuszały haracze. Ich motto brzmiało: „żałoba, śmierć, przeznaczenie, walka”. To właśnie z Decisi i za sprawą brutalności Cicrio, z czasem organizacja ta przekształciła się do przestępczej formy konspiracji, którą dziś znamy jako Camorry- czyli mafię. [1]

Czytaj dalej