Tag Archive: DNA


Ewolucja a człowiek

Za: link

Za: link

„Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy. To właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę” Karol Darwin „O pochodzeniu gatunków” z 1871 r.

11.1859  – Karol Darwin opublikował swoją pracę „O powstawaniu gatunków” . W niej zawarł Teorię Ewolucji, w której świat przyrody, jak i zwierząt, opiera się na rozwijającym się schemacie, na który składa się: dobór naturalny oraz mechanizm mutacji tj. szereg korzystnych pomyłek zaistniałych w szczególnych okolicznościach, w izolowanej niewielkiej społeczności w określonym przedziale czasu.

Karol Darwin

Karol Darwin

Dodatkowo – acz z czasem- doszedł jeszcze tzw. „mechanizm adaptacyjny” wprowadzony przez współpracownika Darwina, Alfreda Walleca, wg którego w przyrodzie utrzymuje się równowaga, tj. zaadoptowane mutacje nie powodują zburzenia tej harmonii,

natura nigdy nie pozwala gatunkowi mnożyć się ponad potrzeby codziennej egzystencji

co można zaobserwować na przykładzie geparda i antylopy.

Biolog, Thomas Huxley skonkretyzował czas ewolucji: „Poważniejsze zmiany (gatunków) następują w ciągu milionów lat, zaś wielkie makro mutacje zajmują 100 mln. lat”.

Wallace stwierdził na pytania w sprawie ewolucji odnośnie człowiek (PRACA DARWINA NIGDZIE NIE WSPOMINA KONKRETNIE O CZŁOWIEKU A OBRAZUJE PROCES ZMIAN W PRZYRODZIE) iż:

jakaś inteligentna siła kierowała rozwojem człowieka lub określiła go”.

Poza tym człowiek w pewnym sensie nie podlega równowadze w naturze. Np. Mózg człowieka jest tak skomplikowany, że nie sposób odtworzyć jego proces ewolucyjny, oraz nie wykorzystujemy jego pełnych zasobów.

Czytaj dalej

Czaszka Gwiezdnego Dziecka. Niewiarygodne wyniki badań!

Czytaj dalej

Transformacja DNA jest faktem?

Władimir Poponin– przeprowadził kolejny eksperyment. Wewnątrz próżniowej próbki umieścił grupę cząstek światła zwanych fotonami. Były rozproszone. Następnie do takiej próżniowej probówki włożono fragment kodu DNA i ponownie wpuszczono fotony. Wynik był fenomenalny. Fotony zgromadziły się wokół kodu DNA wzdłuż jego łańcuchów (nitek). PO usunięciu owego fragmentu kodu DNA, fotony pozostały w tym samym układzie jak przed usunięciem kodu DNA!. Jest to znane jako Eksperyment Fantomowego DNA.

Badania Tszyan Kanchzhen  -chiński naukowiec zajmujący się genetyką. Przeprowadzał eksperymenty. Ustawił kaczkę koło kurczaka (w oddzielnych pojemnikach przedzielonych miedzianymi rurkami). Następnie ostrzeliwał mikrofalami ową kaczkę, które przez nią przechodziły i trafiały na kurczaka, mający w łonie jajeczka. Owy kurczak wysiadywał jaja z których wykluwało się tzw. Kacz-kura!. Zmiany w rzekomym kurczaku były nazbyt widoczne! Płetwy pomiędzy palcami, dziwnie wyglądającą głowę., zmiana pozycji oczu, dłuższy dziób itp…”Ostrzelał” 500 jaj. 480 z nich się wysiedziało.

Czytaj dalej