Tag Archive: Ewolucja


Ewolucja a człowiek

Za: link

Za: link

„Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy. To właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę” Karol Darwin „O pochodzeniu gatunków” z 1871 r.

11.1859  – Karol Darwin opublikował swoją pracę „O powstawaniu gatunków” . W niej zawarł Teorię Ewolucji, w której świat przyrody, jak i zwierząt, opiera się na rozwijającym się schemacie, na który składa się: dobór naturalny oraz mechanizm mutacji tj. szereg korzystnych pomyłek zaistniałych w szczególnych okolicznościach, w izolowanej niewielkiej społeczności w określonym przedziale czasu.

Karol Darwin

Karol Darwin

Dodatkowo – acz z czasem- doszedł jeszcze tzw. „mechanizm adaptacyjny” wprowadzony przez współpracownika Darwina, Alfreda Walleca, wg którego w przyrodzie utrzymuje się równowaga, tj. zaadoptowane mutacje nie powodują zburzenia tej harmonii,

natura nigdy nie pozwala gatunkowi mnożyć się ponad potrzeby codziennej egzystencji

co można zaobserwować na przykładzie geparda i antylopy.

Biolog, Thomas Huxley skonkretyzował czas ewolucji: „Poważniejsze zmiany (gatunków) następują w ciągu milionów lat, zaś wielkie makro mutacje zajmują 100 mln. lat”.

Wallace stwierdził na pytania w sprawie ewolucji odnośnie człowiek (PRACA DARWINA NIGDZIE NIE WSPOMINA KONKRETNIE O CZŁOWIEKU A OBRAZUJE PROCES ZMIAN W PRZYRODZIE) iż:

jakaś inteligentna siła kierowała rozwojem człowieka lub określiła go”.

Poza tym człowiek w pewnym sensie nie podlega równowadze w naturze. Np. Mózg człowieka jest tak skomplikowany, że nie sposób odtworzyć jego proces ewolucyjny, oraz nie wykorzystujemy jego pełnych zasobów.

Czytaj dalej

Sumer – jest to najstarsza znana nam cywilizacja znajdująca się w Mezopotamii, tj w dzisiejszym Iraku. Jej rozkwit, wiedza, struktura społeczna, a przede wszystkim pismo dało nowe spojrzenie na naszą, zdawałoby się już dobrze znaną drogę do cywilizacji nowożytnej. W Biblii Sumer znamy jako Synear.

1840 – sir Austen Henry Layard na zlecenie Muzeum Brytyjskiego przystąpił do pierwszych prac wykopaliskowych na terenie dawnej Mezopotamii, między Eufratem a Tygrysem. Odkrywa starożytne miasta Sumerów w tym Niniwę, stolicę Asyrii, zlokalizowaną 400 km na południe od Bagdadu (znaną podówczas jedynie ze Starego Testamentu).

1843 – Francus Paul Emile Botle odkopuje fantastyczne świątynie, pałace i Zigurat [1] w mieście Dur-Szarrukin. Jest to stolica Sargona II, króla Asyrii z VIII w p.n.e.

1845 – Sir Henry Rawlison kopiuje trójjęzyczną inskrypcję z kamiennej płyty znalezionej w Behistun w Persji (dzisiejsza Turcja). Następnie w 1986 odczytuje i identyfikuje teksty. Jednym z języków jest akadyjski (używany przez Asyryjczyków i Babilończyków ok. 2000 p.n.e.).

1850 – Layard odkrywa w Niniwie bibliotekę Aszurbanipala w której zapisano wiedzę na 30 tysięcy glinianych tabliczkach. Informacje musiały być intrygująće, bo sam wytrwały kolekcjoner „dawnych tekstów”, Assurbanipal (668-633 r. prz. Chr.). przechwalał się w swych annałach iż: „bóg uczonych w piśmie udzielił mi daru znajomości jego sztuki; zostałem wtajemniczony w sekrety pisania; mogę nawet czytać zawiłe tablice po sumeryjsku; rozumiem zagadkowe słowa rzeźbione w kamieniu w czasach przed potopem„. Jedna z tabliczek opisuje dokonania Sargona I – jako króla Kisz. To dało wskazówkę na datowanie cywilizacji mezopotamskiej minimum na 2400 p.n.e.

Czytaj dalej