Tag Archive: hermetyzm


Latem 1887 roku pewien angielski adept sztuki wolnomularskiej odnalazł stary manuskrypt zawierający dziwne słowa zapisane niezrozumiałym szyfrem. Dokument ten przekazał swemu „bratu” z Wielkiej Zjednoczonej Loży Angielskiej, dr Williamowi Wynnowi Westcottowi Tak rozpoczęła się okultystyczna przygoda, która dała początek wielkiemu odrodzeniu magicznemu końca XIX wieku.

220px-United_Grand_Lodge_of_England_logo   220px-Seal_of_the_Antient_Grand_Lodge_of_England

Schyłek XIX wieku sprzyjał rozwojowi praktyk okultystycznych. Nowe odkrycia naukowe kwestionowały dotychczasowy spójny obraz świata. W szczeliny rozbitego kosmosu wdzierał się chaos i coraz wyraźniej przypominał o swojej obecności. Luki w rozbitym świecie całości starała się wypełnić w XVIII wieku ideologia racjonalistyczna, lecz jej spoiwo skruszało w niecałe sto lat później pod naporem kolejnych pytań i wątpliwości.

Nie były to wszakże wątpliwości podszyte zwątpieniem w sens istniejącego świata, lecz raczej wynikające z żądzy otrzymania bardziej pełnych odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne. Kiedy złudzenia racjonalizmu okazały się niedostateczne w objaśnianiu zagadek życia, wielu twórczych ludzi ogarnął niepokój, każący im szukać rozwiązań tych zagadek w samej tajemnicy ludzkiego umysłu.

Czytaj dalej

XVII wiek – alchemia, hermetyzm, a tajne kolegia

XVII – Oprócz rozwijania w stowarzyszeniu braterskiej współpracy poprzez głoszenie haseł: wolność, równość i sprawiedliwość tematem rozmyślań Wolnomularstwa w tym czasie był nauka i pogłębianie tej wiedzy. Określali ją mianem sztukami wyzwolonymi i filozofią naturalną. Głównym filarem owych nauk to oczywiście geometria. która umożliwia  poznanie zasad rządzącym przyrodą i społeczeństwem. Nasuwa się w takim razie pytanie, skąd czerpano ową wiedzę i inspirację? Oczywiście z największych osiągnięć starożytności:

– filozoficzne mądrości Kabały (rozwijała się i podkreślała teorie o ukrytym , sekretnym numerycznym znaczeniu poszczególnych słów hebrajskich i podobieństwie odrębnych słów opartych na tej numerologii).

– technologie starożytnych Babilończyków

– filozofię Pitagorasa i Platona

– mistyczne tradycje starożytnego Egiptu.

      To własnie poznawanie tej wiedzy – nazywano tajemną, bo była nie dostępną dla ogółu, niezrozumiała a wręcz szatańska i nikczemna dla uznawanego i niekwestionowanego autorytetu tamtych czasów tj. Kościoła Katolickiego. (osobiście uważam że to własnie Kościół stał na straży utrzymania ciemnogrodu i tzw. wieków ciemnych, ale to tematyka na oddzielny artykuł).  Uzupełnieniem owej wiedzy, którą chcieli dokładnie zrozumieć to alchemia hermetyczna. (którą rozwijali w XVIII wieku).
Alchemia – od arabskiego „al-khame” (ciemności) które definiowano jako naukę, która przezwycięża ciemności lub oświetla za sprawą intuicyjnego postrzegania. Czyli mówiąc krótko pod mistyczną otoczką były to badania naukowe, potwierdzone ciągiem logicznym wskazujące kierunek prawd o otaczającym nas Świecie. Ta wiedza własnie rozświetla ową ciemność (zacofanie, niezrozumienie zasad budujących nas zjawisk i zasad) co Kościół chciał szczerze i z uporem pielęgnować. Hipokryzja w najdoskonalszym wydaniu. Rozwinę to w dalszej części artykułu.
Tutaj również nadmienię, iż Wszystkowidzące Oko – które stało się znakiem Masonerii, alchemicy umieszczali je w ciemności (nicości) symbolizując zdolność widzenia światła w ciemności, dostrzegania porządku wśród chaosu. Wystepowało jako Oko Horusa, wpisane w trójkąt itp.