Tag Archive: masoni


1905 – pojawiają się „Protokoły Mędrców Syjonu” które wskazują, iż Wolnomularstwo powstało by „maskować” powstanie i występki żydowskich kamaryli. [1]

Przedmową do włoskiego wydania napisał były ksiądz Giovanni Preziosi, który utrzymywał, że faszyzm „ ma tylko jednego wroga: Żydów i ich główne narzędzie, masonów” .

W USA prezydent Henry Ford sfinansował Protokoły, mało tego w 1920 r. sam napisał „Międzynarodowy Żyd„, opublikowany w 1938 r. także we Włoszech.

Już podczas I WW na froncie rosyjskim Erich Ludendorff, były szef sztabu głównego Hindenburga, postawił w stan oskarżenia i wrzucił do jednego worka synów Syjonu, dzieci Hirama, wskazując na powiązania z Jezuitami. [2]

Członek Bnai-Brith dr Gustaw Karpeles powiedział:

„Idea wolnomularstwa wyszła (..) z naturalną koniecznością z żydostwa; masoneria opowiada przecież początek swego zakonu aż do króla, który widział najwiekszy rozkwit Izraela; ważna jej część ceremonii odnosi się wyraźnie do budowy Św. Salomona, a frazeologia tego ceremoniału od tej budowy pochodzi” str. 31

Mason i nadrabin Izaak Borchard definiował źródłosłowo „loża”. Pochodzi od hebrajskiego słowa „lische” i znaczy „pokój przyległy” A więc masoneria wywodzi się orginalnie z tradycji żydowskiej. Dlatego też w 1738 r. wydano „Księgę ustaw” jako uzupełnienie do Konstytucji Masonerii Andersona (1723). Najważniejsze powołanie obowiązuje wolnomularza,jako istotnego noachitę byćposłusznym prawom objawionym Noego (którego podstawowym i pierwszym pytaniem jest zwierzchności źydowskiej być posłusznym”) Wg oficjalnej wersji taki zapis został wykreślony. str. 32

1806 – powsał ryt masoński „Ryt Szkocki Dawny i Uznany” (Ecossais anciente accepte). Załozyło go pięciu zydów! str. 34

XIX w. – żyd z Avignon, kupiec Michal Bedarride załozył i upowszechnił z pomocą dwóch masońskich braci ryt „Misraim”. ! str. 34

Źydowskie „Verite Israelite” z 1861 r. tom V czytamy:

„Duch ten (masonerii) to duch żydostwa w jego wierzeniach podstawowych, to sąjegoidee, to jest jego język, tojest prawie jego oirganizacja (…) Nadzieje, co potrzymuje i umacnia masonerię to ta sama nadzieja, co oświeca i umacnia Izrael na bolesnej jego drodze, pokazującmu na przyszłość triumf niezawodny…” str. 34

Ripsonar

————————————————————–

[1] „Bracia przeklęci. Historia masonerii” Roberto Gervaco, str. 338

[2] Tamże, str. 339

youtube logo Masoni w Białym Domu. Raport CNN News [2013]

Skrypt Witamy z powrotem w programie MoxNews. Akcja nowego bestsellera autora Kodu da Vinci, Dana Browna, rozgrywa się w stolicy USA i skupia się na najstarszym stowarzyszeniu świata. Thriller Zaginiony Symbol Dana Browna odnowił zainteresowanie masonerią. Według Elaine Quijano to tajne stowarzyszenie wciąż posiada silną reprezentację w murach Kongresu. Spośród wszystkich teorii spiskowych dotyczących masonów, ta jest prawdziwa. Wciąż należą do najwyższych warstw amerykańskiego rządu. Od Kapitolu po Biały Dom – na przestrzeni wieków masoni swobodnie przemierzali przybytki władzy. Należało do nich 9 spośród ludzi, którzy podpisali Deklarację Niepodległości oraz ponad 12 prezydentów, w tym Jerzy Waszyngton, który zasłynął kładąc kamień węgielny pod Kapitolem w swoim ceremonialnym masońskim fartuchu. Współcześnie masonów wciąż można znaleźć na wpływowych stanowiskach w rządzie. Historyk masonerii, Arturo Dehoyas, mówi: Mamy egalitarne idee. Wierzymy, że narody powinny rządzić się same, wybierać swoich przywódców, przestrzegać konstytucji, stosować podział władzy. Czytaj dalej