Bill Ryan

Bill Ryan

2010 – Bill Ryan przedstawia wyniki planu, o którym dowiedział się po raz pierwszy dzięki zeznaniom byłego wojskowego, uczestnika tajnego spotkania City of Londyn w 06.2005 roku. Poniżej zaprezentuje jego uzyskaną wiedzę na ten temat:

Spotkanie liczyło 25-30 osób należących do Masonerii zarówno władze kościoła jak i szef policji oraz znani i prominentni obywatele. Debatowali nad planem- który był nakreślony w przeszłości i mieli go wdrożyć, choć wydaje się iż nie był realizowany po ich myśli.  Był to projekt „Anglosaska misja” której celem ma być redukcja populacji. W tym celu miano spowodować wojnę na środkowym Wschodzie której celem miało być wprowadzenie większej kontroli nad populacją (jest to jedne z głównych założeń Nowego Porządku Świata- NWO). Zapalnikiem w konflikcie miał być Izrael, by swoją agresje i potencjał militarny (z arsenałem nuklearnym) miał uderzyć na Iran. ten w następstwie miał odpowiedzieć (może do tego miały dołączyć się Chiny i tak miała powstać kontrolowana wojna nuklearna. Redukcja populacji w regionie znaczna, a i w następstwie tych wydarzeń zwiększona kontrola populacji powodowana strachem wydarzeń (taki WTC i wojna  terroryzmem z zmniejszeniem swobód obywatelskich tylko na skale globalną).

Czytaj dalej