Stewart Swerdlow

Cykl tematów alternatywnych prezentowanych przez szeroką gamę osób w internecie. Warto się z nimi zapoznać. Czy to są fakty? ABOSOLUTNIE NIE. Czy jest tu doza prawdopodobieństwa? BYĆ MOŻE. Moim celem jest zaprezentowanie innych punktów widzenia, aby poszerzyć sobie (tj. Wam Widzowie) obraz tematyki jaka obecnie jest prezentowana w internecie i mające niezłe wzięcie..

Stewart jest medycznym ekstra sensem, jasnowidzem, widzi osobiste archetypy, czyta sekwencje DNA i fale mózgowe. Posiada również zdolność widzenia implantów w ciele oraz, jak twierdzi potrafi de -programować osoby poddane kontroli umysłu. O czym możemy się z jego informacji dowiedzieć? Ano o Reptylianach, początkach człowieka, jak i projektach kontroli umysłu prowadzone w Montauk Projekt jak i innych rządowych eksperymentów. Skąd więc owa wiedza została zaczernieta przez owego Pana? De fakcto własnie ten projekt – Montauk wpłynął na poznanie tych zagadkowych wieści, które niczym powieść fantastyczna obrazuje nam ciekawą interpretację świata. Zapraszam zatem do podróży..

Czytaj dalej