Termit ulega silnie egzotermicznej reakcji redoks, w której glin gwałtownie redukuje tlenki metali (→ aluminotermia), czemu towarzyszy jedna z najwyższych temperatur uzyskiwanych w procesach przemysłowych (ok. 3000 °C, a w obecności materiałów zwiększających temperaturę nawet 3800 °C) i intensywne świecenie. Produktem reakcji jest tlenek glinu oraz płynne żelazo. Reakcja ta jest określana w przemyśle mianem reakcji termitowej. Nazwa samej substancji termit wywodzi się od nazwy reakcji egzotermicznej. (Wikipedia)

Hipotezę na temat użycia termitu w celu świadomego wyburzenia bliźniaczych wież World Trade Center po raz pierwszy  zaproponował  profesor fizyki Steven Jones.

Moment wylewania się stopionego metalu!

Czytaj dalej