Tag Archive: P2


Faktyczna władza

‘Illuminati’ to ogólna nazwa tajemniczej organizacji, która rządzi światem z ukrycia. W 2006 włoski arystokrata i mason Leo Zagami wystąpił z tej grupy i dostarczył dokładnych i ciekawych informacji. Według niego grupa ta składa się z trzech frakcji: Jezuici jako skrzydło myślicieli, syjoniści – skrzydło finansowe oraz kawalerowie maltańscy jako skrzydło militarne. Niniejsze opracowanie uwzględnia wszystkie informacje udzielone przez Leo Zagami.

Jezuici

1517 – katolicki ksiądz Martin Luter zaprotestował przeciwko korupcji wewnątrz kościoła i Watykanu i rozpoczął ‘reformację protestancką’., co spowodowało oderwanie się od kościoła królestw protestanc-kich, oraz wszczęcie inkwizycji, gdyż kościół katolicki uznał reformację za herezję. Niepełnosprawny (były żołnierz) fanatyk religijny Ignacy Loyola zorganizował w obrębie kościoła zakon Jezuitów, którego celem było zwalczanie reformacji oraz podbicie świata dla katolicyzmu. Zakony Jezuitów pow-stały na całym świecie, Jezuici budowali szkoły, uczyli dzieci katolickich elit oraz stali się spowiednikami monarchów. Ta ostatnia funkcja oznaczała, że udzielali monarchom porad religijnych oraz używali swojej pozycji do wszczynania religijnych i imperialistycznych wojen jako katolickiej anty-reformacji. Jezuici byli prześladowanymi i wyrzuconymi z wielu krajów za ich zachowanie, do czasu kiedy rząd fran-cuski zaczął domagać się od papieża Klemensa XIV całkowitego zakazu ich funkcjonowania. Papież wiedział, że podpisywał na siebie wyrok śmierci ale wyraził zgodę i uznał Jezuitów za stałe zagrożenie dla pokoju. Swój zakaz Wydał w 1773, a ich generała osadził w więzieniu. Działalność Jezuitów została zakazana prawie w każdym kraju. Wkrótce papież Klemens został otruty i umarł powolną śmiercią.

Czytaj dalej

Tajne stowarzyszenia były bardzo popularne we Włoszech. W XIX wieku w południowych Włoszech występowały w niemal czystej postaci trzy podstawowe formy tajnych stowarzyszeń.

1. Carboneira – z „carbonari” tj Węglarze, odnosi się do średniowiecznej gildii ziemieślniczej aby bronić się przed bandytami.  Jest to włoska odmiana wolnomularstwa. Jest to tajny związek, który rozwinął się w kierunku partii politycznej. Wyrażała idee rewolucyjne, aby Włochy stały się wolnym zjednoczonym krajem z własną konstytucją.  Dlatego też gromadziła najtęższe głowy i najwybitniejsze osobistości często zajmując wysokie stanowiska państwowe. Wykazywali się patriotyzmem, uczciwością, roztropnością w działaniu i brakiem pokus skorumpowania.

2. Caldeari – tajny związek reprezentujący i działający na zlecenie rządu. Jego celem była likwidacja Carboniry!  Składali się z przestępców. Początkowo wyłonili się właśnie z Carboneiry, ponieważ stanęli za Ferdynandem I (tzw. Kotlarze), jednak opłacanie rządu zmieniło ich nastawienie doszczętnie. W swoich ślubowaniach przysięgali „wieczną nienawiść wobec wszystkich murarzy oraz ich protektorów”.

3. Decisi – tajny związek, który ukształtował się jako organizacja przestępcza. Przywódcą był ksiądz Cirio Annichiarico. Wprowadził rządy twardej reki. Małe grupy rabowały, plądrowały i wymuszały haracze. Ich motto brzmiało: „żałoba, śmierć, przeznaczenie, walka”. To właśnie z Decisi i za sprawą brutalności Cicrio, z czasem organizacja ta przekształciła się do przestępczej formy konspiracji, którą dziś znamy jako Camorry- czyli mafię. [1]

Czytaj dalej