Nie jestem tego autorem ale poniższe informacje dają dużo do myślenia…

1. powstanie kościuszkowskie – znaczącą rolę odegrał w nim element plebejski, zwany „polskimi jakobinami”. To oznacza, że polscy jakobini mieli regularne kontakty z francuskimi jakobinami. I – o dziwo – powstanie kościuszkowskie wybucha w momencie największego zagrożenia rewolucyjnej Francji – wojska rosyjskie pod wodzą Suworowa wysłano na Paryż. Ale po drodze musiały zdławić ogarniętą powstaniem Warszawę. Dla Polski – kolosalne straty w ludziach, dla Francji – kilka miesięcy dodatkowego czasu na przygotowanie obrony.

Jak wskazuje dr. Henryk Pająk – powstanie kościuszkowskie zostało zorganizowane przez Iluminatów głównie francuskich. Przyznaje to pruski emisariusz Weishaupta w tajnej korespondencji, iz za tą kampanią antypolską masoneria wydała 60.000 franków, ponieważ celem było to,aby Rosja nie przyszła z pomocą Francji. Posłuzyli się w takim wypadku nastrojamipatriotycznymi T.Kościuszko- formalnienie potwierdzonym masonem.[1]

Czytaj dalej