youtube logo Santos Bonacci The Ancient Theology-Astrology  PL (Prisca Theologia, The Ancient Theology – Astrology)

Fragment prezentacji utrzymanej w duchu hermetyzmu. Santos Bonacci – O duszy w królestwie czasu

„Prisca Theologia” jest doktryną z dziedziny porównawczych studiów religijnych, zakładająca istnienie jednej prawdziwej teologii, którą Bóg przekazał człowiekowi w starożytności i występuje ona we wszystkich nurtach religijnych. Termin „Prisca Theologia” najprawdopodobniej został użyty po raz pierwszy przez Marsilio Ficino w XV wieku. Ficino i Giovanni Pico della Mirandola, starali się zreformować nauczanie Kościoła katolickiego za pomocą pism Prisca Theologia która według nich znajdowała swoje odzwierciedlenie między innymi w neoplatonizmie, Hermetyzmie i Wyroczniach Chaldejskich
http://en.wikipedia.org/wiki/Prisca_theologia

O Santosie Bonaccim:
„Mając dużo wolnego czasu, poświęcił go rozwijaniu swojej pasji, czyli studiowaniu astronomii, astrologii, także teozofii, religii itp… Potrafił dotrzeć do różnych ciekawych źródeł tak współczesnych jak i starożytnych, na koniec swych wykładów przedstawia listę książek z których korzystał budując swoją wiedzę.  (źródło).

Strona domowa Santosa Bonacciego: http://universaltruthschool.com/