Henry Kissinger24.04.1974 – US National Security Advisor i sekretarz stanu Henry Kissinger podpisuje ” Memorandum Bezpieczeństwa Narodowego 200 Study  (National Security Study Memorandum 200 ) „(NSSM 200). Definiuje ona „wzrost populacji” w Afryce i innych rozwijających się regionów jako

„zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA”.

„Przyrost naturalny” oznacza emancypację krajów rozwijających co znajduje odzwierciedlenie w procesie prowadzącym do 1974 ONZ Karty Praw i Obowiązków Gospodarczych. „Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego” stoi za „zagrożeniem dla globalnych interesów ropy i kartelu narkotykowego”.

Cele NSSM 200 to m.in.:

  • Zabezpieczanie [US] kontroli nad „zasobami paliw i minerałów w Afryce i innych krajach rozwijających się.
  • Utrzymanie stabilności politycznej [do dalszej eksploatacji]
  • Kontrolowanie wzrostu populacji jako głównego środka do osiągnięcia powyższych celów

Czytaj dalej