Klub rzymski

Klub rzymski

Klub rzymski –

..międzynarodowa organizacja typu think tank założona w 1968 roku, zrzeszająca naukowców, polityków i biznesmenów, zajmująca się badaniem i publikowaniem globalnych problemów świata, w tym również związanych z zagrożeniami środowiska. Jest uznany za protoplastę ruchów proekologicznych na Zachodzie”. (wikipedia).

     Po wnioskach przedłożonych w Raporcie z Żelaznej Góry [1966] musiano zając się na przydzieleniu poszczególnych problemów różnym organizacjom, mającym na celu stworzenie, badanie i opisanie metod wdrażania nowej polityki. Jednym z kluczowych problemów była problematyka związana ze stworzeniem globalnego zagrożenia, jako katalizatora zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych, religijnych etc. Problem ten został przedłożony organizacji Klubu Rzymskiego (Club of Rome). [1]

Czytaj dalej