Tag Archive: rotschildowie


   Od wielu lat w Polsce panuje zmowa milczenia wobec masonerii. Tematem tabu jest wiedza o współczesnej masonerii, a przede wszystkim przypominanie o destruktywnej roli masonerii w dziejach świata. Powstanie ideologii socjalistycznej i komunistycznej i zrodzenie się upowszechniającej ją i starającej się ją ucieleśnić Międzynarodówki było w znacznej mierze efektem działania masonerii. Masoni przeważali w Międzynarodówce i wspierali ją na wszystkie możliwe sposoby w tym finansowo. Niestety, historia znana jest mało prawdziwa, a historia prawdziwa jest mało znana. W dzisiejszym artykule, przedstawię kulisy rewolucji bolszewickiej, ze szczególnym naciskiem na wpływ masonerii francuskiej, angloamerykańskiej i wywiadu niemieckiego.

Czytaj dalej

„Wyższe sfery finansów żydowskich nawiązały po raz pierwszy kontakt ze Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem Rothschildów. Co fordwięcej, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone założyły podwaliny pod fortunę Rothschildów. A jak się to często zdarza w historii bogactw żydowskich, fortunę tę zrodziła wojna. Pierwsze dwadzieścia milionów dolarów, jakie mieli Rothschildowie do spekulacji, były to pieniądze zapłacone im za wojska heskie, które walczyły przeciwko koloniom amerykańskim.

Od czasu tego pierwszego pośredniego kontaktu z Ameryką, Rothschildowie często brali udział w pieniężnych sprawach naszego kraju, choć działali zawsze przez ajentów. Żaden z synów Rotschilda nie uważał za potrzebne osiedlić się w Stanach Zjednoczonych. Anzelm pozostał we Frankfurcie, Salomon wybrał Wiedeń, Nathan Mayer udał się do Londynu, Karol zamieszkał w Neapolu, a Jakub reprezentował rodzinę w Paryżu. Byli to władcy wojen w Europie przez więcej niż jedno pokolenie, a dynastię utrwalili ich następcy.

 

 

Czytaj dalej