Tag Archive: strategia USA


Pan Jacek Bartosiak jest analitykiem oraz członkiem Rady Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jacek Bartosiak

Jacek Bartosiak

Warszawskiego. Jest ponadto ekspertem Fundacji Republikańskiej i członkiem Rady Budowy Okrętów. W Narodowym Centrum Studiów Strategicznych zajmuje się analityką związaną z bezpieczeństwem narodowym oraz sprawami międzynarodowymi; na powyższe tematy publikuje i występuje w mediach.

Jacek Bartosiak o sytuacji międzynarodowej (KoLiber 24.03.2015) 

Czytaj dalej

Przedstawiam wam artykuł w większości oparty na książce „Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja” Benjamina R. Barber’a”.Bald-Eagle-American-flag Zapraszam.

youtube logo  George Carlin mówi jak jest! Amerykańska polityka.

Stan natury

Na sytuację globalnej anarchii, w jakiej obecnie żyjemy składa się wiele nowych elementów, ale i wiele starych: upadek poczucia obywatelskiego i porządku prawnego na skutek wewnętrznych konfliktów i wojny, przekonanie, zrodzone przez terror i niepewność, że suwerenność ma swoje granice oraz zdumiewająca trafność metafory „stan natury” w odniesieniu do sytuacji na arenie międzynarodowej.

Niepodległe państwa znajdują się obecnie w nowym globalnym anarchicznym „stanie natury”, którym rządzą siła i podstęp. Są wobec siebie nawzajem równie podejrzliwe, jak niegdyś jednostki w Hobbesowskim [1] świecie. Jednakże to, co ujawniało się w sposób oczywisty w stosunkach międzyludzkich w obrębie państw narodowych, trudniej dostrzec w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Państwa łudzą się swoja nominalną niepodległością, wyobrażając sobie, że nie potrzebują się nawzajem ani nie mają wobec siebie żadnych obowiązków. Barber pisze jeszcze dosadniej:

Czytaj dalej