Grupa Jasona

  Po II Wojnie Światowej Prezydent Eisenhower powołał do życia pod przewodnictwem dyrektora CIA, Allana Welsha Dullesa, tajny zespół pod nazwą Grupa Jasona (The Jason Society/Scholars). Grupa ta  to organizacja naukowa utworzona z Towarzystwa  JASONA – składającego się w większości z fizyków teoretycznych jak i innych ekspertów naukowych w najróżniejszych dziedzinach wiedzy – skupiający najbardziej elitarną strukturą naukową w Stanach Zjednoczonych w ówczesnym czasie. (ta struktura trwa do dnia dzisiejszego). To właśnie z tego Towarzystwa należeli naukowcy np. słynnego Projektu Manhattan, zrzeszający wiodących fizyków w kraju do budowy bomby atomowej w czasie II wojny światowej . Do kierownictwa zespołu należał m. in. dr Zbigniew Brzeziński (przewodniczący Komisji Trójstronnej w latach 1973-1976) i dr Henry Kissinger (przewodniczący działu naukowego).

Celem powstania Grupy JASONA było: analizowanie wszelkich informacji, dowodów, technologii, kłamstw, oszustw itp. w celu uzyskania prawdziwego obrazu zjawiska UFO. Z czasem zespół rozrósł się do 32 osób. Zeznania świadków, jak i natężenie Niezidentyfikowanych Obiektów Latających NOL (z ang. UFO) kumulowało coraz więcej środków, naukowców i inżynierów aby określili czym naprawdę są te obiekty.

Przyczynkiem do wejścia w zupełnie nowy rozdział naszej historii staje się rok 1947. Wydarzenia z Roswell – stają się przełomowe!  Na podstawie tych wszystkich informacji i przede wszystkim namacalnych dowodów z Roswell (Corona i Soccoro) wojsko było przerażone, a naukowcy podekscytowani. Wojskowi przerażeni tym, że coś lata im nad ich głowami i nie posiadają możliwości kontrolowania tego, było bardzo frustrujące i przerażające. Podekscytowanie naukowców i na poły z wojskowymi było związane z możliwością poznania nowych form życia, nowych koncepcji, idei, ale przede wszystkim nowej technologii. Oczywiście każde działanie rozpoczyna się od rozpoznania „wroga”, oraz określenia jego celów, możliwości a przede wszystkim w pierwszej kolejności z kim mamy do czynienia i czy zagraża to bezpieczeństwu narodowemu.

26.07.1947 – zwołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego spowodowane wydarzeniami z Roswell.

08.1947 – Powstaje CIA. Jednym z jej celów miało być prowadzenie programu obejmujący zarówno wywiad naukowy jak i bezpośrednią działalność szpiegowską aby rozwiązać problem rozpoznania niezidentyfikowanych obiektów.

09.1947 – wojsko zleca astronomowi i meteorytykowi dr. Lincoln’owi LaPaz zbadanie miejsce krateru w którym jest stopiony piasek na szkło. 1949 – minister obrony James Forestal zaczyna rozmawiać o „problemie istot pozaziemskich” z przywódcami partyjnymi i deputowanymi do kongresu. Prawdopodobnie to powoduje jego śmierć, kiedy to ktoś pomaga mu wyskoczyć z okna szpitala, w 22.05.1949 r.

Majestic 12

24.09.1947 – Prezydent Truman dowiedziawszy się o Roswell wydaje rozkaz powołania specjalnej komisji, która miała się zając zaistniałą sytuacją. Dlatego też, na wniosek dr Vannevara Busha i Sekretarza Jamesa Forrestala wybrano 12 najważniejszych członków z grupy Jasona. Powstała grupa nazwano MAJESTIC-12.

Nazwa MJ-12 wzięła się jeszcze z nazewnictwa zespołu Jasona. Jason Society otrzymał numery kodowe J-1, J-2, J-3 itd. aż do J-32. Dyrektor CIA otrzymał kod J-1 i został przewodniczącym MJ-12, która z kolei odpowiada jedynie przed prezydentem USA. Staje się ona operacją badawczo –rozwojowo -wywiadowczą podlegającą bezpośrednio i wyłącznie prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Skład grupy: skład MJ12 1. Admirał Roscoe H.Hillenkoetter -(1897-1982)  – admirał; wywiad marynarki wojennej; szef CIA w latach 1947-1950. W 1960 przyznał,  że miało miejsce utajnianie sprawy UFO.

2. Doktor Vannevar Bush (1890-1974)- czołowy naukowiec i badacz MIT-u, a następnie Instytutu Carniege. Przewodniczący Rady ds. Badań i Rozwoju (1945-49),  oraz Narodowego Komitetu Doradczego ds. Aeronautyki (NACA) Doradca prezydenta i główna postać w programie rozwoju broni atomowej.

3. Sekretarz James V.Forrestal  (1892-1949)- fizjolog lotniczy przewodniczący Narodowej Rady ds. Badań oraz Narodowej Akademii Nauk, rektor Uniwersytetu Johna Hopkinsa oraz Uniwersytetu Rockefellera. Sekretarz obrony USA. W 1949 r. rzekomo popełnił samobójstwo, Jego miejsce  zajął 1.08.1950 roku gen.Walter Bedell Smith. 4.  Generał Nathan F.Twining – (1897-1982) odpowiedzialny za sprzęt, a następnie szef Dowództwa Zaopatrzenia Lotnictwa; szef sztabu sił powietrznych USA (najwyższe stanowisko wojskowe), przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów.

5. Generał Hoyt S.Vandenberg – (1899-1954) szef wywiadu wojskowego w czasie II WŚ i zastępca szefa CIA (1946-47).

6. Doktor Detlev Bronk (1897-1975) biofizyk. Dyr. Narodowej Akademii Nauk i przewodniczący Rady ds. Medycyny przy Komitecie Energii Atomowej. rektor Uniwersytetu Johna Hopkinsa oraz Uniwersytetu Rockefellera.

7.  Doktor Jerome Hunsaker – (1886-1984)znany inżynier konstrukcji lotniczych, MIT; przewodniczący Narodowej Rady ds. Aeronautyki. Następca Busha w Narodowym Komitecie Doradczym ds. Aeronautyki . 8. Admirał Sidney W.Souers – (1892-1973) szef centralnego wywiadu USA (CIA) (1946). Mianowany w 1947 r. pierwszym sekretarzem Rady sp. Bezpieczeństwa Narodowego USA.

9. Gordon Gray (1909-1982)- – wieloletni pracownik wywiadu; sekretarz armii, a nastepnie doradca ds.bezpieczeństwa narodowego i szef rady ds.psychologii przy CIA – wiele wysokich stanowisk związanych z bezpieczeństwem narodowym w administracji Trumana i Eisenhowera.

10. Doktor Donald Menzel (1901-1976) – astrofizyk, profesor Uniwersytetu Harvarda, przeciwnik teorii UFO. ekspert w dziedzinie deszyfracji, zaćmień i propagacji fal radiowych; współpracownik CIA i NSA. Odpowiedzialny za ściśle tajne dokumenty, był doradcą wielu prezydentów ds. bezpieczeństwa. [Okazuje się że prowadził podwójne życie. Z jednej strony demaskator UFO, oraz dystyngowany astronom, lingwista, kryptograf oraz konsultant NSA a z drugiej doradca dla federalnych agencji wywiadowczych CIA, głównie dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA)  DIA przez 30 lat oraz m.in. statki kosmiczne].

11. Generał Robert M. Montague – (1899-1958) – szef programu rozwoju broni niekonwencjonalnej prowadzonego przez Komisję Energii Atomowej w Albuquerque w Nowym Meksyku. (dowódca Wojskowego Centrum Broni Specjalnych w Sandia w stanie Nowy Meksyk).

12. Doktor Lloyd V.Berkner – (1905-1967) naukowiec, pionier badań kosmosu; sekretarz Połączonej Komisji ds. Badań i Rozwoju oraz członek specjalnego komitetu, który z czasem przekształcił się w Grupę Oceny Systemów Broni. Członek założonego przez CIA w latach 50 – tych komitetu ds. UFO.

MJ-12 staje się z czasem potężną organizacją, mającą praktycznie wolną rękę do wykonywania swoich celów. To m.in. ta grupa ponoć poleciła zabić prezydenta Kennedy’ego, kiedy ten postanowił ujawnić całą sprawę o obecności obcych istot na Ziemi. Dla MJ-12 został zbudowany specjalny ośrodek w stanie Maryland dostępny jedynie drogą powietrzną. Kompleks jest wyposażony we wszelkie potrzebne do pracy i wypoczynku wygody. Posiada nazwę Country Club. Teren, na którym go zbudowano, został podarowany przez rodzinę Rockeffelera. Celem grupy oprócz oczywiście analizy UFO ma być dezinformacja na wypadek przecieków.

Wnioski wstępne: Rzecz jasne Roswell, jak już wspomniałem wcześniej był całkowitym wstrząsem dla wojska, naukowców jak i rządzących (przynajmniej dla mniejszej jej części). Wszystkie znalezione istoty humanoidalne były martwe i w stanie silnego rozkładu z powodu działań drapieżników oraz mikroorganizmów przez okres około tygodnia, który to upłynął do chwili ich odnalezienia. Specjalny zespół naukowców zajął się zebraniem ciał w celu poddania ich dalszym badaniom. Tajne badania analityczne zorganizowane przez gen Twininga i Dr Busha, działających na mocy osobistego rozkazu Prezydenta, zaowocowały wstępnym wnioskiem stwierdzającym, że wspomniany dysk był najprawdopodobniej zwiadowczym pojazdem krótkiego zasięgu. To przypuszczenie opierało się przede wszystkim na jego wymiarach i wyraźnym braku dających się zidentyfikować zapasów żywności. Analogiczne badania czterech ciał członków jego załogi zostały przeprowadzone pod kierunkiem dr Bronka.

Opis Obcych

Wstępny wniosek wysunięty przez jego grupę stwierdzał, że mimo ludzkiego wyglądu procesy biologiczne i ewolucyjne, które doprowadziły do rozwoju tych istot, były odmienne od tych, w wyniku których przypuszczalnie powstał człowiek. Zespół dr Bronka zaproponował termin „Pozaziemskie Jednostki Biologiczne” (Extra-terrestial Biological Entities”) w strucie „EBE”.  Oszacowując skąd przybyli owa cywilizacja w pierwszej kolejności próbowano doszukać się powiązań z Marsem, ale większość uznała, zwłaszcza dr Menzel, iż mamy w tym przypadku do czynienia z istotami spoza naszego układu planetarnego. We wraku znaleziono wiele próbek czegoś, co wydaje się być rodzajem pisma (piktogryfy jak te z belki). Wysiłki zmierzające do ich rozszyfrowania spełzły na niczym. Równie nieskuteczne okazały się wysiłki zmierzające do ustalenia sposobu napędu oraz natury i sposobu przekazu energii. Przypuszcza się, że układ napędowy został całkowicie zniszczony w wyniku eksplozji, która spowodowała katastrofę tego pojazdu.

07.07.1947 – Raport Majestic 12 opisuje:

Obcy się najprawdopodobniej katapultowali. Spadli ok. 2 mil na zachód od miejsca znalezienia części wraku. 4 obcy byli martwi. Ciała uległy częściowemu rozkładowi oraz zostały poszarpane przez zwierzęta. Leżały około tygodnia zanim je znaleziono. UFO- to lot zwiadowczy krótkiego zasięgu. Ze względu na cechy mongoloidalne oraz identyczne szczególnie rysy twarzy, jakby odlane z jednej formy – traktowane jako rodzaj organicznych robotów”.

Siły powietrzne potwierdzają fenomen UFO

08.07.1947 – Memorandum napisany przez oddział FBI z San Diego. Opisuje m.in. eteryczny charakter UFO. Na stronie 22 znajdujemy: 22 strona „5. Oni nie pochodzą z żadnej planety w naszym rozumieniu tego słowa lecz z eterycznego świata częściowo przenikającego nasz.

6. Ciała odwiedzających automatycznie materializują się po wejściu w naszą gęstość wibracji.

7. Dyski posiadają rodzaj energii radiacyjnej bądź promieni będących w stanie zdezintegrować każdy atakujący je pojazd. Dowolnie powracają w stan eteryczny znikając z pola widzenia i nie pozostawiając żadnych śladów” [1]

30.07.1947 – Pierwszy wojskowy dokument sporządzony przez służby techniczne Sił Powietrznych w bazie Wright-Patterson potwierdza autentyczność latających talerzy i próbuje wyjaśnić ich naturę, na podstawie analizy 18 przypadków. I tak:

a) „latające talerze” nie są produktem wyobraźni; nie da się ich wytłumaczyć za pomocą źle zinterpretowanych zjawisk naturalnych. Coś naprawdę lata.

b) brak żądań informacji ze strony najwyższych czynników pozwala przypuszczać, że chodzi o tajny projekt znany prezydentowi i jego otoczeniu

c) niezależnie od natury tych obiektów, o ich wyglądzie fizycznym można powiedzieć, co następuje:

  • obiekty mają powierzchnię metalową
  • gdy daje się zaobserwować smugę, ma ona lekkie zabarwienie o odcieniu błękitno-brązowym, podobnym do spalin wydzielanych przez silnik rakietowy.
  • obiekty mają kształt okrągły lub eliptyczny, są płaskie od dołu i lekko wypukłe od góry. Ich rozmiary mieszczą się między wielkością C-54 i Constelation
  • w niektórych raportach jest mowa o dwóch apendyksach z tyłu pojazdu, równoległych do osi lotu
  • zaobserwowano od trzech do dziewięciu obiektów lecących w szyku z prędkością przekraczającą zawsze 300 węzłów (500 km/godz.)
  • lecą w szyku, pojazdy wykonują boczne ruchy wahadłowe, sprawiające wrażenie falowania. [2 a ]

23.09.1947 – amerykańskie Centrum Technicznego Wywiadu Lotniczego (ATIC) sporządziło tajny raport o UFO, którego wyniki przesyła ówczesny szef lotnictwa gen. Nathan Twining do generała komendanta sił powietrznych w Pentagonie George’a Schulgen’a, (zastępcy gen. McDonalda – szefa służb wywiadowczych Kwatery Głównej Sił Powietrznych w Waszyngtonie) potwierdzające istnienie latających talerzy: [2]

1. Fenomen, o którym mowa, nie jest fantazją ani urojeniem, lecz zjawiskiem całkiem realnym.

2. Chodzi tu o obiekty pokaźnych rozmiarach, porównywalnych z dużymi samolotami i posiadające najprawdopodobniej kształt zbliżony do dysku. (…)

4. Charakterystyka działania tych obiektów, a przede wszystkim ich wielka prędkość, niezwykła manewrowość w toku wykorzystania ewolucji oraz zachowanie w powietrzu, który musi być uznany za unikanie kontaktu z samolotem lub radary, pozwala wysunąć wniosek, iż są one sterowane ręcznie, zdalnie, lub automatycznie.” [3] (…) – Rożne raporty potwierdzają występowanie tych obiektów lecących w szyku – od 3 do 9 obiektów. – Jest możliwe iż przedstawiciele Stanów Zjednoczonych prowadza wszelakie badanie tych obiektów w celu skonstruowania własnego pojazdu tego typu.(..) – Sądzi się iż te obiekty pochodzą spoza naszego świata – i są nam nieznane pod każdym względem. – Są szczątki, które wskazują na pochodzenie pozaziemskie tych obiektów. (patrz TU).

Na zakończenie listu – co potwierdza stan pogotowia i duże zainteresowanie oraz rzecz jasna niepokój wojska w tej sprawie –  Twining pisze:

„Zaleca się, żeby Kwatera Główna Sił Powietrznych wydała dyrektywę wyznaczającą priorytet, tajną klasyfikację i kod dla dokładnego zbadania tego zagadnienia i dla przygotowania pełnej dokumentacji wszystkich dostępnych i odnoszących się do sprawy danych, która byłaby przeznaczona dla armii, marynarki,  Komisji do Spraw Energii Atomowej, JRDR (Join Research and Development Board- Wspólny Zarząd Badań i Rozwoju; najwyższy wojskowy organ naukowy), dla zespołu rady Naukowej Sił Powietrznych, NACA (national Advisory Committee of Aeronautics- Komitet Doradczy do Spraw Aeronautyki- poprzednik NASA zajmujący się zaawansowanymi badaniami, dla projektów RAND i NEPA w celu wydania opinii i rekomendacji oraz sporządzenia wstępnego raportu w ciągu 15 dni od otrzymania tej dokumentacji, a następnie szczegółowych raportów co 30 dni w miarę postępów w badaniach. Konieczna jest pełna wymiana danych”. [3 a]

To własnie ten list potwierdza mobilizację wszystkich wysiłków na rzecz zgromadzenia i poznania fenomenu UFO! Tak powstają programy wojskowe jak Sign, Grudge a nastepnie Błękitna Księga, którą opisałem szerzej tu: Część 1. UFO i oficjalne badania

Panel Liddela

07.01.1948 – w następstwie oficjalnie znanego nam incydentu zestrzelenia przez UFO samolotu wojskowego pilotowanego przez kpt. Thomasa ufo lata 50 -teMantella, powstaje komisja tzw. Panel Liddela – od nazwiska przewodniczącego komisji dr Urner’a Liddel’a – specjalisty w dziedzinie optyki i spektroskopii a w owym czasie pełniącego funkcję dyr. działu fizyki w Sztabie Marynarki Wojennej. Grupa ta składająca się z rzeczoznawców z różnych dziedzin nauki i techniki, powołana została przez Dowództwo Marynarki Wojennej, w celu zweryfikowania fenomenu UFO. Na podstawie przebadania kilkuset najbardziej interesujących przypadków stwierdzono:

latające talerze nie są ciałami niebieskimi, tylko mechanicznymi nie pochodzącymi z naszej planety”. [4]

1949 –  w USA spadł następny pozaziemski statek i został zabezpieczony przez wojsko. Jeden kosmita przeżył katastrofę. Istota ta była rodzaju męskiego i została nazwana „EBE”. Została gruntownie przebadana przez współpracowników wojskowego wywiadu bazy w Nowym Meksyku. Język pozaziemskiej istoty został przetłumaczony za pomocą piktogramów. Dowiedziano się, że kosmita pochodzi z planety znajdującej się w systemie Zeta Reticuli, oddalonym od Ziemi o około 40 lat świetlnych. EBE żył do 18 czerwca 1952 r. umarł na nieznaną chorobę. Gdy żył, mógł nam przekazać wartościowe informacje z zakresu: technologii żeglugi kosmicznej, pochodzenia wszechświata, egzobiologii, itp.

04.1954 –  sporządzono specjalny raport pt: „Podręcznik operacyjny Grupy Majestic 12: (Majestic-12 Group Special Manual)” . Była to dokładna instrukcja zatytułowana: „Pozaziemskie istoty i technologia, odzyskiwanie i dysponowanie

8.10.1995 – Dowody na powyższe rewelacje jest fakt, iż  generał Douglas MacArtur (zaznajomiony ze sprawa w Roswell) tego dnia stwierdził:

Narody tego świata muszą się zjednoczyć, bo nastepna wojna będzie międzyplanetarna. Narody Ziemi będa musiały pewnego dnia utworzyć wspólny front przeciwko atakowi ludzi z innych plante.

Wnioski

Na podstawie niezliczonych obserwacji, analiz, badań, wydarzeń zarówno w Roswell , następnie Azteck oraz wiele innych incydentów oraz zeznać świadków naukowcy jednogłośnie stwierdzili, iż za fenomenem UFO stoi przynajmniej jedna cywilizacja pozaziemska.  Tak więc Obce cywilizacje stają się faktem. Mało tego, nie tylko istnieją ale przyleciały już na Ziemię. Eksplorowany rejon Ameryki Północnej i Środkowej z każdym rokiem rośnie, zaś obserwacji nie widać końca. Technologia Obcych wykracza poza jakąkolwiek technologię w owych czasie. Ich latające talerze zdają się infiltrować najtajniejsze miejsca.
Dlatego też w pierwszej kolejności nasuwa się pytanie: W jakim celu nas odwiedzili oraz czy zagraża to bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych? Zwrócono się więc do naukowców z różnych dziedzin nauki.
1968 – doc. Feliks Zigel z Moskwy w wywiadzie dla czeskiego „Technickych Novin” oświadczył:”Jeżeli UFO są latającymi obiektami międzyplanetarnymi, które wysyłane są z Kosmosu na Ziemię to chyba jedynie w celach zwiadowczych lub agresji” [15]
1975 – Wg dr Andrew Fabian, pracownik Instytutu Astronomicznego z Cambridge stwierdza:„Bardzo niewielka jest możliwość aby jakakolwiek inna cywilizacja znajdowała się dokładnie na tym samym stopniu rozwoju co i my. Już raczej należy przyjąć jako pewnik, iż inne cywilizacje poważnie nas wyprzedzają”, Jeżeli natomiast jeżeli doszło by do takiego kontaktu „Mówiąc innymi słowy obcy przybysze mogliby szukać nami porozumienia w ten sam sposób jak my to czynimy z psami. Być może nie jesteśmy dla nich czymś innym jak dla nas owady” [16]
Wg prof. Alberta Hibbs’a z California Institute of Technology„Jakie było zachowanie się ludzi posiadających wyższą technikę w historii ludzkości wobec ludzi innych kultur? Ludzie ci zwalczali obcą kulturę! Dlatego uważam, iż próby nawiązania kontaktów kosmicznych są ryzykownym przedsięwzięciem. Być może nie jesteśmy dla istot kosmicznych niczym więcej jak bydłem rzeźniczym”.[17]

Te i wiele innych często podobnych wniosków bardzo przestraszyło wojskowych. Bo przecież jak można bronić kraju, kiedy ewentualny agresor, ma przewagę technologiczną (nawet na tamtą chwilę nie do oszacowania dla najtęższych inżynierów), nie są znane lokalizacje ich baz, nie są znane ich słabe punkty, a przede wszystkim, jaki jest ich cel owej wizyty na Ziemi. Jedyną pociechą był fakt, iż wydarzenia w Roswell (Soccoro, Corona) ale i kolejne umożliwiły dostarczenie materiałów badawczych. A to daje pewne możliwości.

Potwierdzenia:
Major Donald E. Kyhoe – emerytowany oficer piechoty morskiej stwierdzi:
„UFO są jakiegoś typu urządzeniami, które wyprzedzają nas i są prawdopodobnie kierowane przez istoty z wyższych wymiarów. (…) Siły powietrzne kiedyś w ścisłej tajemnicy stwierdziły, że są to statki międzyplanetarne”. 

1990 – Gen. Arthur E. Exon z Wright Peterson przyznaje o badaniu technologii Obcych. Potwierdza również skład Majestic 12. A.George C. Marshall – szef sztabu amerykańskiej marynarki wojennej podczas II Wojny Światowej i sekretarz Stanu w latach 1947 – 1949, w kilka lat po opuszczeniu tego stanowiska przyznał oficjalnie:

Służby rządu USA stwierdziły jako fakt, że UFO mają załogi złożone z Kosmitów. Usiłują oni wypracować metodę, za pomocą której mogliby oddychać nasza atmosferą i utrzymać się przy życiu, zanim wylądują i nawiążą z nami kontakt”.

Ripsonar

———————————————————

[1] „Ściśle tajne. Majestic. Prawda o UFO” – Stanton Friedman, str 186-190

[2 a] „UFO. 50 tajemniczych lat” Gildas Bourdais, str. 62

[3 a] „UFO. 50 tajemniczych lat” Gildas Bourdais, str. 66