Tag Archive: Towarzystwo Królewskie


XVII wiek – alchemia, hermetyzm, a tajne kolegia

XVII – Oprócz rozwijania w stowarzyszeniu braterskiej współpracy poprzez głoszenie haseł: wolność, równość i sprawiedliwość tematem rozmyślań Wolnomularstwa w tym czasie był nauka i pogłębianie tej wiedzy. Określali ją mianem sztukami wyzwolonymi i filozofią naturalną. Głównym filarem owych nauk to oczywiście geometria. która umożliwia  poznanie zasad rządzącym przyrodą i społeczeństwem. Nasuwa się w takim razie pytanie, skąd czerpano ową wiedzę i inspirację? Oczywiście z największych osiągnięć starożytności:

– filozoficzne mądrości Kabały (rozwijała się i podkreślała teorie o ukrytym , sekretnym numerycznym znaczeniu poszczególnych słów hebrajskich i podobieństwie odrębnych słów opartych na tej numerologii).

– technologie starożytnych Babilończyków

– filozofię Pitagorasa i Platona

– mistyczne tradycje starożytnego Egiptu.

      To własnie poznawanie tej wiedzy – nazywano tajemną, bo była nie dostępną dla ogółu, niezrozumiała a wręcz szatańska i nikczemna dla uznawanego i niekwestionowanego autorytetu tamtych czasów tj. Kościoła Katolickiego. (osobiście uważam że to własnie Kościół stał na straży utrzymania ciemnogrodu i tzw. wieków ciemnych, ale to tematyka na oddzielny artykuł).  Uzupełnieniem owej wiedzy, którą chcieli dokładnie zrozumieć to alchemia hermetyczna. (którą rozwijali w XVIII wieku).
Alchemia – od arabskiego „al-khame” (ciemności) które definiowano jako naukę, która przezwycięża ciemności lub oświetla za sprawą intuicyjnego postrzegania. Czyli mówiąc krótko pod mistyczną otoczką były to badania naukowe, potwierdzone ciągiem logicznym wskazujące kierunek prawd o otaczającym nas Świecie. Ta wiedza własnie rozświetla ową ciemność (zacofanie, niezrozumienie zasad budujących nas zjawisk i zasad) co Kościół chciał szczerze i z uporem pielęgnować. Hipokryzja w najdoskonalszym wydaniu. Rozwinę to w dalszej części artykułu.
Tutaj również nadmienię, iż Wszystkowidzące Oko – które stało się znakiem Masonerii, alchemicy umieszczali je w ciemności (nicości) symbolizując zdolność widzenia światła w ciemności, dostrzegania porządku wśród chaosu. Wystepowało jako Oko Horusa, wpisane w trójkąt itp.

Wolnomularstwo

Korzenie Masonerii

Dwa najstarsze masońskie dokumenty przechowywane w Muzeum w Wielkiej Brytanii pochodzą z:

1390 – „Regius Manuscript” w którym wspomina się o królu Salomonie jak i aleksandryjskim matematyku Euklidesie (300 p.n.e).

1450 – Manuskrypt Matthew’a Cooke’a (Matthew Cooke Manuscript) który składa się z dwóch części: Historia i Dawne obowiązki. Dokumenty te opisują:

7 sztuk objawionych – do których zalicza się: gramatykę, retorykę, dialektykę, arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię.  Owe nauki tworzą fundament wolnomularstwa. Skąd się więc wzięły?

3500 p.n.e – za sprawą biblijnego potomstwa Lameka, szczególnie syna Tubal-Kain metalurga, księcia w południowej Mezopotami.

Czytaj dalej