Dźwięk jest reprezentantem wibracji

Już Pitagoras stwierdził, że we wszechświecie istnieje super muzyka, ogarniająca sobą wszystkie żyjące dusze. Nie jest ona uchwytna uchem, ale całym wewnętrznym jestestwem. Wpływowi jej ulegają wszystkie stworzenia, niezależnie od poziomu swego intelektu. Czy miał na myśli wibracje?

Dźwięk – jest czymś więcej niż tylko sygnałem wibracyjnym. Ma wpływ na życie, również podtrzymuje i je rozwija. Działa jak przewodnik

Dr Leonard Horowitz

Dr Leonard Horowitz

świadomych intencji między ludźmi, społecznościami i całymi cywilizacjami.. Pewne sekwencje i tonacje muzyczne dopasowane do naturalnego rytmu serca tj: 72 uderzeń/min stymulują w ciele człowieka stan relaksacyjny lub podniecenie seksualne, bez naszej wiedzy. Również rośliny potrzebują właściwych dla owego ekosystemu właściwych wibracji dźwiękowych do prawidłowego rozwoju!.

Jedna trzecia kory czuciowo-ruchowej zawiaduje językiem, jamą ustna, wargami i mową. Innymi słowy częstotliwości emitowane podczas mowy i śpiewu sprawują potężną kontrolę nad życiem, wprowadzając w drgania geny mające wpływ na ogólne dobre samopoczucie a nawet ewolucję gatunku” Dr. Leonard Horowitz

Najnowsze badania udowodniły istnienie w przestrzeni kosmicznej tzw. muzyki kosmicznej!. Nie jest wartością stałą, ale nie wiemy od jakich czynników się ów ton zmienia. Działa falowo i co jakiś czas zanika. Okazuje się że na ten dźwięk reagują istoty żywe. Muzyka ta odpowiada naszej melodia, harmonii i rytmu. Te z kolei odpowiadają trzem elementom intelektu tj: myśli, czuciu i woli, a te trzem zasadniczym barwom tj: niebieskim, zielonym i czerwonym. Wszelkie przejawy sztuki są więc najprawdopodobniej  dziełem muzyki kosmicznej

Czytaj dalej

Reklamy