Tag Archive: zwierzeta


Chciałbym Wam ukazać, że są jeszcze ludzie, którzy swoją postawą i  zachowaniem nie bacząc często na niebezpieczeństwa pomagają innym. Ta pomoc nie kiedy jest bezcenna. Oglądając takie sytuacje jestem wzruszony, że uchwycono takie chwile. To napawa mnie optymizmem, iż społeczeństwo, ba –  populacja, a więc i człowieczeństwo jeszcze nie zanikło.

Zapraszam….

Kochać zwierzęta…

Ave

Ripsonar

Okaleczenia z ang. „mutilation” stąd spotykane nazewnictwo ” mutylacja”. Czym właściwie są owe okaleczenia?

okaleczenie poczatek    Śmiertelne okaleczenia zwierząt hodowlanych następujące w nocy, przy zupełnym braku jakichkolwiek świadków. Okaleczenia te zawierają się głównie w wycięciu z chirurgiczną precyzją najważniejszych organów wewnętrznych zwierzęcia: serca, płuc wątroby, mózgu i żołądka oraz narządów rozrodczych. Często wycięte zostają też pewne pasy skóry oraz usunięte są oczy, a z ciała zostaje także bardzo dokładnie wypompowana krew. Badania przypadków mutylacji wykazały, że zabiegów dokonano przy użyciu technik jakie niedostępne są w tej chwili ludzkiej medycynie, wobec czego przypuszcza się iż odpowiedzialna za okaleczenia zwierząt może być ingerencja Obcych. Na korzyść tej tezy przemawiają wcześniejsze obserwacje świateł i nieznanych obiektów poruszających się nad obszarami występowania mutylacji.[1]

Czytaj dalej