Czym jest Projekt HAARP

HAARPHAARP (ang. High Frequency Active Auroral Research Program) czyli „Programu Badania Aktywności Zorzy Polarnej przy Użyciu Wysokich Częstotliwości” – program wojskowych badań naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy i DARPA, Celem projektu jest, według słów jego twórców:

Zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego„.

Czyli wg projektu bada się wpływ działania rozmaitych urządzeń elektronicznych na dynamiczne procesy zachodzące w jonosferze. Używany jest duży zestaw różnych urządzeń diagnostycznych i nadawczych, przy pomocy których można symulować oddziaływanie różnych źródeł promieniowania na jonosferę. Główne centrum badawcze HAARP znajduje się niedaleko miejscowości Gakona na Alasce. W projekcie bierze udział kilka mniejszych ośrodków w Platteville, w stanie Kolorado, Fairbanks na Alasce oraz Obserwatorium Arecibo w Portoryko. (Wiki)

To oficjalna informacja. Uwierzyliście? Mam nadzieję że zgodnie z maksymą .. powiecie NIE:

„Technologia, która jest niezgodna z głównym kanonem etycznym, prawem międzynarodowym itp. ukrywa się przed opinią publiczną i międzynarodową maskując ją jako cywilne badania naukowe”.

A jeżeli nawet wierzysz ogólnie przyjętej definicji , tym bardziej zapraszam do wciągającej lektury:)

youtube logo  What is HAARP (napisy PL)

A teraz konkrety:)

Idea, cele i wdrożenie

Gdy na początku lat 80. rozpoczynano realizację tego projektu, był on częścią słynnej Inicjatywy Obrony Strategicznej (SDI) nazywanej ”programem Gwiezdnych Wojen” powstałym za czasów Regana.

1985 – Bernard Eastlund- fizyk plazmowy opierając się na technologii Tesli opracowuje technologię globalnej tarczy ochronnej z wykorzystaniem jonosfery, której celem jest ochrona przed nieprzyjacielskimi rakietami balistycznymi oraz zakłócenie komunikacji wroga przy utrzymaniu w należytej sprawności swojej własnej. (patent nr: 4 686 605 z 1987 r.) [1]

13.12.1989 – Rozpoczęcie projektu

1991 – Ministerstwo Obrony zleca firmie ARCO przeanalizowanie projektu pod względem lokalizacji i wykonalności.

Bernard Eastlunda

Bernard Eastlunda

Lokalizacja –  Eastlund  łączy niewyczerpalne zasoby gazu na Alasce, które przetwarzane na energię zasilałyby kompleks HAARP. Dodatkowo rejon znajduje się w odosobnieniu a dokładniej na terenie Narodowego Rezerwatu Przyrody Wrangell- St. Elias. (jest to największy park  w USA – tj. około 16 razy większy niż Yellowston). Dziwnym trafem lokalizacja ta – obszar 24 hektarowa działka jest własnością DOD -czyli Departamentu Obrony, na której miał powstać radar nadhoryzonalny (OTH-B). (dal znających temat przypomnę, że Duga 3 – tzw. Oko Moskwy miało dokładnie tą sama fukcje a nieźle ostrzeliwało mikrofalami amerykanów. Patrz Projekt Oko Moskwy). Ponoć z braku funduszy rezygnują kosztem omawianej instalacji. Kolejny manewr kamuflujący….

1991 – Oficjalnie Projekt HAARP na Alasce rozpoczął swój żywot.

1992– ARCO – główny wykonawca rozpoczyna budowę tzw. Etap 1, którego celem jest zweryfikować założenia konstruktorskie i efektywność całego przedsięwzięcia. (wersja mini do testów)

Parametry: HAARP

360 anten nadawczych dających moc 3,6 mln wat. Oczywiście to nie wszystko. HAARP jest, lub raczej będzie po ukończeniu, największym i najpotężniejszym na świecie obiektem tego typu, należącym do Departamentu Obrony. Dlaczego będzie? Ponieważ jego zakończenie prac wydajnościowych planuje się na rok 2025!

Dlaczego wspomniałem Departament Obrony? Choć badania naukowe są koordynowane, i w znacznej mierze prowadzone przez instytucje naukowe jak:: Uniwersytety: Alaska, Massachusett, MIT, Stanford, Clemens, Tulsa, Maryland, Cornell, SRI International oraz Geospace Inc. . [2] to przecież teren i finansowanie pochodzi z Departamentu Obrony, zaś zarządzanie i nadzór techniczny leży w gestii Sił Powietrznych – Philips Laboratory którego wydział geofizyczny znajduje się w bazie sił powietrznych Hanscom w Massachusetts,  Marynarki Wojennej – Instytut Badawczy Marynarki Wojennej (ONR) i  i Laboratorium Badawcze Marynarki Wojennej (Naval Research Laboratory – NRL) oraz … DARPA.

CZY JESTEŚMY AŻ TAK NAIWNI, ABY WIERZYĆ IŻ INSTYTUCJA WOJSKOWA WRAZ Z ICH DEPARTAMENTAMI ROZWOJU NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII MILITARNEJ  (DARPA) MOŻE SŁUŻYĆ POKOJOWYM BADANIOM???  Patrząc z punktu widzenia historycznego, oraz logiczności i nadrzędności interesu -zwłaszcza Departamentowi Obrony ZALEŻNY WYŁĄCZNIE NA OBRONIE SWOJEGO KRAJU. WSZYSTKO INNE MA DRUGORZĘDNE ZNACZENIE – a ogólnie rzecz biorąc wszystko inne MAJĄ W DUPIE.  Dowód? Jest tego mnóstwo ale na początek:

” Sercem projektu będzie opracowanie unikalnej funkcji podgrzewania jonosfery, pozwalając na przeprowadzenie pionierskich eksperymentów, wymaganych, żeby adekwatnie oszacować możliwość wykorzystania technologii modyfikowania jonosfery dla celów Departamentu Obrony!” [3]

Czyż już ta kwestia nie powinna być niepokojąca, patrząc na militarny kontekst idei a tym bardziej wykonania ?

A więc co te urządzenie faktycznie potrafi:

zagłusza łączność. Tutaj warto nadmienić iż dzięki odbitej energii fali ELF, w dowolnym miejscu można wywołać EMP (Electro- Mangetic Pulse )- taki sam jak powstaje podczas wybuchu bomby atomowej, jednak bez skutków ubocznych w postaci promieniowania. Dla naszego świata który opiera się na elektryczności taki impuls unieruchamia dosłownie wszystko. (broń masowa)

komunikacja z łodziami podwodnymi

lokalizowanie i śledzenie setki obiektów

wpływać na jonosferę czyli  dosłownie wypychać w jonosferze atmosferę, tworząc dziury, wystawiając wszystko co pod nimi na zabójcze działanie zdjęcie 3promieni kosmicznych. Dowód?

9 i 10.06.1997 testowano HAARP. Michael Unum na podstawie zebranych odczytów odkrył, że urządzenie robią taką „dziurę” w jonosferze tworząc korytarz dla promieni gamma. Dla każdego żyjącego organizmu jest to zabójcze, ponieważ wysokoenergetyczne promieniowanie przenika praktycznie przez wszystko, nawet przez beton i wpływa na degradacje i mutację komórek (taka bomba atomowa, tyle że bez bomby i wybuchu).  (Broń pogodowa)

podziemna topografia tzw. Earth Penetration Tomography [EPT] – poprzez mikrofale, a dokładniej o skrajnie niskiej częstotliwości [ELF] o oscylacji 10-20 Hz potrafi skanować ziemię na głębokość nawet kilku kilometrów (w 1995 uzyskano 11 mln $ dofinansowania z budżetu na ten konkretny cel) [a] Jaki to ponoć cel? Rzecz jasna naukowy- np wykorzystywany do poszukiwania złóż ropy, gazu, minerałów i takie tam. Nieoficjalnie jednak zastosowania sa o wiele ciekawsze dla Departamentu Obrony. Zlokalizowanie podziemnych struktur nieprzyjaciela np. laboratoria badawcze, atomowe itp.  Ale i tak to jest pikuś. EPT z mocą jaką posiada HAARP i powstawaniu fal stojących potrafi wpływać na drgania ziemi do takiego stopnia że doprowadza do TRZĘSIEŃ ZIEMI! Szerzej to opiszę w dalszej części. (broń tektoniczna)

youtube logo  HAARP – oznaki destruktywnego działania. 

Uchwycenie skumulowanej wiązki z HAARp'u na Alasce

Uchwycenie skumulowanej wiązki z HAARp’u na Alasce

– skumulowanie wiązki w określony cel (wycinek nieba), ponieważ potrafi skupić transmisję w jeden punk i niszczyć wybrane cele za pomocą plazmy (Broń).

odwracanie kierunku prądów strumieniowych. Co to oznacza? Ano to iż drastycznie zmienia wzory pogodowe nad olbrzymimi obszarami poprzez manipulacją owych prądów. Fale rezonansowe wnikając w ziemię wzmacniają się i w rezultacie dochodzi do powstania ogromnych fal stojących, które mogą zatrzymać w danym miejscu obszary wysokiego lub niskiego ciśnienia atmosferycznego. Można w ten sposób wywoływać w dowolnym miejscu suszę albo niszczące powodzie czy huragany.  (broń pogodowa).

youtube logo  Projekt HAARP – kontrola pogody

 youtube logo Inżynieria pogodowa – niewidzialna broń ostateczna

Przy tym na chwilę się zatrzymajmy. Ktoś może powiedzieć. OK, jeżeli to projekt ponoć naukowy a nie wojskowy to powinny być przeprowadzone badania wpływu używania tych częstotliwości na zwierzęta i  ustawienie norm. Oczywiście zadbali i oto. Kto je przeprowadził? … FEIS i MITRA Corporation.

FEIS – opublikowała raport z wpływu instalacji na środowisko w którym stwierdzono, że nie ma jakichkolwiek negatywnych wpływów na środowisko naturalne, jak i ludzi. Czyli oddziaływanie elektromagnetyczne a więc i fale radiowe są ok:) Abstrahując od stwierdzenia, iż w departamencie środowiska (nie ważne w jakim kraju) nie ma żadnych negatywnych skutków – co jestem pewien podziwu, to owy wpływ pól elektromagnetycznych na ludzi jest –  i to naprawdę spory (patrz Promieniowanie elektromagnetyczne – nowa technologia kontroli i zabijania)

14.05.1993 – MITRA opracowała raport wpływu HAARP na środowisko naturalne, które uzupełniła drugim raportem 23 lipca tegoż roku (bo brakowało dokumentu z agencji Ochrony Środowiska).  Oczywiście wynik znany. Wszystko jest jak najbardziej OK:)

Broń pogodowa

Siła sygnału emisyjnego jest przez bombardowane ośrodki wielokrotnie wzmacniana i przekierowywana w stronę powierzchni planety jako monstrualnej już mocy wiązka. Użycie takiej broni elektromagnetycznej wywołać może różnego rodzaju katastrofy-trudne jest jednak do rozpoznania, bo impuls emisyjny trwa bardzo krótko i jest niewidoczny dla oka. Atakowany obiekt nie zdaje sobie z sprawy z dokonywanej agresji. Kataklizmy będące skutkiem ”magnetycznego strzału” wydają się efektem zwykłego działania sił natury. To, że siły natury mogą być sztucznie wzbudzane i kierowane, nie mieści się jeszcze w wyobraźni wielu ludzi, którym wojna kojarzy się z konwencjonalnym polem walki-ruchem wojsk, artyleryjską kanonadą i bombami. Tymczasem już wkrótce może wyglądać ona zupełnie inaczej. (nie pamiętam skąd to zaczerpnąłem:( )

Na początek zapraszam do krótkiej prezentacji Maxa Kolonko.

youtube logo Mariusz Max Kolonko o tajnej broni Stanów Zjednoczonych.

Czy są przesłanki, które faktycznie mogą sugerować wykorzystanie tej technologii do modyfikacji pogody? Oczywiście że tak.

zdjęcie 2

Zdjęcie wykonane w Rosji

4.04.1996 – ukazał się artykuł Douga O’Harry w gazecie „Anchorage Daily News” zatytułowany „Zamieszanie wokół HAARP (The Buzz Over HAARP), w którym autor ma wątpliwości co do cywilnego przeznaczenia owego obiektu, oraz sugeruje ciche stwierdzenia, jakoby faktycznie jest to prototyp nowego systemu broni „gwiezdnych wojen”. 

08.2000 – Rosyjska Duma zwróciła się z dramatycznym apelem do ONZ i społeczności międzynarodowej o ustanowienie międzynarodowej kontroli nad prowadzonymi przez USA doświadczeniami zmierzającymi do zbudowania broni geofizycznej. Działanie broni geofizycznej, opiera się na idei oddziaływania na te środki za pomocą dostatecznie silnych i skumulowanych fal ultrakrótkich. Mogą one podgrzewać fragment jonosfery-podobnie jak kuchenka mikrofalowa podgrzewa mrożonki. Powoduje to odkształcenie tej warstwy atmosfery. Można ją unosić, odginać, a nawet tworzyć z niej coś na kształt gigantycznych soczewek elektromagnetycznych skupiających promienie słoneczne w określonych punktach. Każdy kto bawił się kiedykolwiek zwykła soczewką i kalką papiery, wie, co oznacza taka możliwość.

2010 – Rosyjski naukowiec dr Andriej Areszew i grono międzynarodowych naukowców i ekspertów są pewni, że wyjątkowy chaos pogodowy wywołał system obronny oparty na technologii Tesli, kierowany z zorganizowanej na Alasce bazy HAARP. Informacje te zostały zawarte m.in. w raporcie przygotowanym przez rosyjski wywiad GRU dla premiera Putina.

W tej chwili broń klimatyczna może osiągać swoje docelowe możliwości i może być wykorzystywana do wywoływania suszy, likwidacji upraw oraz powodowania nietypowych zjawisk w niektórych krajach.” – uważa Areszew, który pełni funkcję wicedyrektora w Fundacji Kultury Strategicznej. [4]

youtube logo  HAARP – oznaki destruktywnego działania.

Dodatkowo Areszew stwierdza, iż system ten ma na celu stworzenie broni masowej zagłady w celu „destabilizacji ekologicznej i rolniczej struktury we wrogich krajach”. (jest to tym bardziej ciekawe,  iż podobnych określeń użył np. Zbigniew Brzeziński (Patrz akapit: Informacje potwierdzające realności tej tematyki).

youtube logo  HAARP terroryzuje kraje świata! – Benjamin Fulford

Siergiej Albertowicz Sall również wypowiada się dosadnie na temat HAARP’a jako broni geofizycznej a w tym i tektonicznej, której celem jest zastraszanie państw w celu narzucania określonych postaw. Więcej na ten temat:

youtube logo Tektoniczna i Klimatyczna Broń HAARP

Leonid Iwaszow – prezes Akademii Problemów Geopolitycznych, generał-pułkownik rezerwy  powiedział: 

„Wiem na pewno, że Amerykanie stworzyli najpotężniejszy system i wywierają wpływ na klimat. Osiągnęli wiele, przeprowadzali doświadczenia. Mieliśmy pododdziały, które śledziły to wszystko, ale później zostały zlikwidowane” . [5]

Jurił Salomotin – Ukraiński deputowany , przewodniczący komisji do spraw likwidacji skutków awarii w Czarnobylu, otwarcie oskarża Amerykanów o testowanie możliwości nowej broni geofizycznej HAARP.

Profesor Sanktpetersburskiego uniwersytetu Andriej Wassojewicz uważa, że system HAARP zdolny jest pokryć prawie całe terytorium Rosji. Aktywny program badań nad wysokimi częstotliwościami zorzy (High-frequency Active Auroral Research Programme (HAARP)) – system tej broni rozmieszczono w Hakon (Alaska), który emituje potężne fale radiowe w górnych warstwach atmosfery powodując anomalie pogodowe. [5 a]

28.04.1997 – odbyła się konferencja prasowa ówczesnego sekretarza Obrony USA (Ministra Obrony) – Williama S. Cohena, na której potwierdził on, iż znane mu są prace nad technologiami, takimi jak: sztuczne wywoływanie trzęsień ziemi, zdalne powodowanie wybuchów wulkanów, czy też manipulowanie pogodą na dużych obszarach, w celach militarnych. [6]

Michelle Czosudowski, profesor ekonomii z uniwersytetu w Ottawie (Kanada), studiując dokumenty urzędowe ministerstwa obrony o programie HAARP, napisał:

„Istnieją jednoznaczne wypowiedzi przedstawicieli siły powietrznych USA o tym, że technologia zmiany klimatu została już opracowana. Twierdząc, że system ten ma jakieś zastosowania o charakterze niewojskowym mija się z prawdą. Nie wydaje mi się, że można go wykorzystać w pokojowych celach – to jest broń masowego rażenia, zdolna wywoływać poważne zmiany klimatu. Szczególny aspekt tego projektu polega na tym, że wróg może się w ogóle nie domyślić, że przeciwko niemu zastosowano broń. Moim zdaniem z pewnością jest to naruszenie Konwencji ONZ.”

Broń klimatyczna niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla całej ludzkości dlatego również, że ma ogromny zasób energii i nieprzewidywalne katastrofalne skutki. Dla porównania: zwykły cyklon, który w przyrodzie jest w ciągłym ruchu, ma ogromną moc, porównywalną z kilkudziesięcioma bombami atomowymi i wodorowymi.

„Pora ludziom uświadomić tą broń a nie koncentrować się tylko na ociepleniu klimatu, – dodaje Czosudowski. Jedno i drugie jest poważnym zagrożeniem.” [6 a]

Ted Stevens

Ted Stevens

2010 – Kongresmen Ted Stevens wystąpił przeciwko działalności HAARP, zbierając dowody wskazujące na wykorzystanie tej technologii w celach militarnych. (m.in jako modyfikator pogody w celach wojskowych). Zginął w katastrofie lotniczej

Więcej na temat.. Mord senatora USA, a świat w chaosie “wojny pogodowej” Obamy

2010 –  administracja Obamy przyznała, iż geoinżynieria, czyli modyfikacja pogody na skalę globalną jest możliwa! Przy jej stosowaniu nie mogą się oni obejść bez wspomagania technologią HAARP. [7]

                    Broń tektoniczna.

10.2010 – W wywiadzie dla Exopolitics TV dr Leuren Moret omówiła opracowanie naukowe M. Hayakawy i Y. Hobary p.t. „Bieżący status badań sejsmiczno – magnetycznych dla krótkoterminowych prognoz trzęsień ziemi”.  Wynika z niego, że „nowoczesne trzęsienia ziemi” charakteryzują się wysyłaną częstotliwością ULF, którą można wykryć aż do 12 dni przed trzęsieniem, 3-dniowym okresem ciszy przed trzęsieniem oraz transmisją fal o częstotliwości 2,5 Hz emitowanych przez HAARP podczas trzęsienia oraz zaraz po trzęsieniu gdy występują wstrząsy wtórne. To nowe pole badań sejsmologicznych zbiega się w czasie z eksponencjalnym wzrostem ilości trzęsień ziemi o wielkiej magnitudzie, które rozpoczęło się od ok. 1965 roku. Wszystko rozpoczęło się właściwie w latach 50-tych, gdy zaczęto dofinansowywać American Geophysical Union, w celu prac nad HAARP-em pod przykrywką badań sejsmicznych.

2004 –  wystrzelenie francuskiej satelity Demeter , który jest komponentem broni opartej na HAARP i chemtrailach (w przestrzeni kosmicznej i w atmosferze). zadaniem „Demeter” było dokładne monitorowanie sygnatur trzęsień ziemi oraz  fal ULF (Ultra Low Frequency – o bardzo niskiej częstotliwości).

Opracowanie Hayakawy i Hobary zawiera spis „nowoczesnych” trzęsień ziemi (po 1965 roku), które zawierały anomalie w postaci fal ULF (Spitak w Armenii, Loma w Prieta, CA w USA oraz Kobe/Izu/Kagoshima/Iwate w Japonii). Zawiera też spis trzęsień, które nie zawierały tej anomalii (Northridge w Kalifornii , Okushiri i Erimo w Japonii). Z tego opracowania Moret wyciąga ważny wniosek, że za pomocą HAARP rządy pewnych krajów czynią wrogie działania wobec własnych obywateli, wywołując trzęsienia ziemi, które powodują straszne kataklizmy środowiskowe.

Nikołaj Lewaszow – Wyjaśni

Nikołaj Lewaszow z Rockefellerem. ZA

Nikołaj Lewaszow z Rockefellerem. 

enie działania broni klimatycznej wykorzystującą technologię typu HAARP. [Wywiad – już nie żyjącym-   Nikołajem Lewaszowem w gazecie „Prezydent”rosyjskim uczonym,  autor fundamentalnych badań nad teorią wszechświata]

Klimatyczna broń działa nader prymitywnie, ale solidnie. Wydaje się, że jest bardzo skomplikowana, ale w rzeczywistości jest to dość prosty system, nad którym jak wiadomo pracowano również w Związku Radzieckim. Ale po jego upadku wielu naukowców zostało zwabionych do USA, gdzie stworzono im sprzyjające warunki i z ich pomocą zakończono badania, które rozpoczęto w ZSRR. Nie mogli, czy nie zdążyli, mniejsza o to. Na Alasce, w Grenlandii i Norwegii stworzono naziemne stacje, potężne pola anten, które mogą tworzyć potężne promieniowanie na satelitach, które poruszają się po zsynchronizowanych orbitach, zapewniając transmisje programów telewizyjnych, telefonowanie i przekaz innych informacji, rozmieszczono również urządzenia wojskowe. Obrót po synchronicznej orbicie jest wtedy kiedy prędkość obrotu satelity pokrywają się z szybkością obrotu Ziemi, w ten sposób, satelity jakby zawisają nad wybranym punktem na Ziemi, obracając się z tą samą prędkością co Ziemia. Na tych satelitach znajdują się anteny nadawczo-odbiorcze, które nie muszą wytwarzać dużej mocy, dlatego że swoją moc czerpią z Ziemi używając mikrofal. I w zależności od tego, jaki rejon Ziemi ci, którzy koordynują te działania wybierają, kierują tam ze stacji naziemnych potężne promieniowanie. Na przykład, z Alaski, Norwegii, Grenlandii w tym celu aby w potrzebnym miejscu stworzyć, tzw. soczewkę jonową. A czym jest soczewka jonowa? Kiedy takie satelity wysyłają promieniowanie, to jednocześnie re-emitują je między sobą. W ten sposób powstaje nałożenie na siebie wielu promieni z wielu satelitów, które tworzą stałą falę w potrzebnym miejscu i w odpowiedniej ilości. Fala ta „pompowana” jest do takiego stopnia, że doprowadza to do jonizacji górnych warstw atmosfery, gdzie znajduje się ozon i gdzie orbitują satelity. W tym momencie warstwa ochronna znika, powstają jony, które już nie chronią powierzchni ziemi i przez to miejsce zaczyna przenikać na Ziemię silny strumień kosmicznego promieniowania i ciężkiego promieniowania słonecznego. Naturalnie, tam gdzie zostanie otwarte takie „okienko”, będzie wszystko wypalać na ziemi, […]

W Rosji tego lata mieliśmy to samo, ale w gorszym wariancie. Dlaczego? Dlatego, że na Nizinie Wschodnioeuropejskiej powstała ogromna soczewka jonowa, potwierdzeniem tego są dane naszych uczonych mówiące, że w tej strefie warstwa ozonowa zmalała do 43%! Utworzyła się ogromna ozonowa dziura, mówiąc prościej. Upał sam z siebie nie robi dziur ozonowych. Dziura ozonowa występuje w górnych warstwach atmosfery, gdzie temperatura jest bardzo niska, dlatego wysokie temperatury i gorące lata nigdy nie prowadzą i doprowadziły do zmniejszenia grubości warstwy ozonowej i pojawienia się dziury. Ta anomalia najwyraźniej jest sztucznego pochodzenia. Do tego na terenie równiny Wschodnioeuropejskiej dziura ozonowa nie mogła się pojawić w zasadzie z wielu powodów, nad którymi teraz nie będziemy się zastanawiać. […]

486766663_640

Oprócz stworzenia takiej potężnej soczewki jonowej i powstania dzięki temu potężnego słonecznego ultrafioletowego i silnego kosmicznego promieniowania, zastosowano jeszcze tzw. broń geofizyczną.[…]

Istotą broni geofizycznych jest to, że skorupa ziemska nie jest najsłabszym miejscem, jest solidna, ale pod nią, jak wiadomo, jest rozpalona magma. I przez to, że dolne warstwy skorupy, które znajdują się w kontakcie z magmą chociaż posiadają niskie przewodnictwo cieplne rozgrzewają się tak samo, w wyniku czego następuje słabe ogrzewanie powierzchni. Jeśli zwiększyć przewodność cieplną dolnych warstwach skorupy to magma zacznie działać jak rozgrzana patelnia i znacznie jeszcze bardziej ogrzewać górne warstwy. Nie tak gwałtownie, oczywiście, jak na patelni – olej nie zacznie wrzeć – ale, niemniej jednak, podniesienie temperatury warstw, które znajdują się bliżej powierzchni utworzą efekt podwójnego podgrzania. Efekt gorącej patelni. I co mamy? Mamy dwa systemy podgrzewania – jeden z powietrza, a drugi – pod powierzchnią ziemi. Po zniszczeniu broni klimatycznej bilans temperatury odbudowuje się bardzo szybko, natomiast gorąca patelnia – nagrzewając skorupę ziemską – nie jest w stanie szybko ostygnąć, nawet kiedy zostanie jej przywrócona normalna przewodność cieplna. Tak stworzono osobliwą pułapkę cieplną dla antycyklonu.

 

Dodatkowe informacje:

youtube logo  Dziury w Niebie – HAARP i Udoskonalone Technologie Tesli 5/5 części

youtube logo  To nie możliwe. Broń pogodowa

Mnogość instalacji tego typu

Inne obiekty tego typu czyli zajmujące się badaniem fal elektromagnetycznych:

  1. Mu Radar – wydajność 1 megawatów, Japonia (34°51’14.80″N 136° 6’19.45″E).

  2. Obserwatorium w Arecibo – wydajność 2 megawaty, Puerto Rico (18°20’38.97″N 66°45’9.77″W).

  3. HIPAS – wydajność 70 megawat, wchód of Fairbanks, Alaska (64°52’21.18″N 146°50’18.78″W). Realizowany przez US Navy ma za zadanie stworzenie systemu łączności z atomowymi okrętami podwodnymi. Wiadomo, że dzięki temu spowodowano zakłócenia w jonosferze, wysoce prawdopodobnym „skutkiem ubocznym” tego projektu jest niszczenie systemu organicznej komunikacji i nawigacji u waleni.(np. grup, Trustees for Alaska, zażądała, by Siły Powietrzne przeprowadziły nowe badania wpływu projektu HAARP na środowisko naturalne – Environmental Impact Study – EIS).

  4. Sura – 190 megawatów, prowadzony przez Instytut Badawczy zlokalizowany w centralnej część Rosji (56° 7’10.32″N 46° 2’4.41″E). Niedaleko Wasilsurska (obwód niżnonowogrodzki) leży pierwowzór instalacji spod Gakony otwarty kilkanaście lat przed upadkiem ZSRR. To Wielofunkcyjny Radioprojekt Sura, który ma identyczne przeznaczenie, co HAARP i tak jak on obejmuje charakterystyczny las nadajników (oficjalnie ma jednak większe „osiągi”). [8] (Zakład Ocieplania Jonosfery Sura rozpoczęła swe funkcjonowanie już w 1981 roku, koncentrując się na badaniu wpływu fal radiowych na jonosferę i modyfikowaniu jej stanu. Na terenie, na którym znajduje się Sura, wzniesiono trzy przekaźniki fal radiowych i 144 anteny. Nie brakuje jednak doniesień, że badania jonosfery są tylko przygrywka dla opracowania broni zdolnej do niszczenia za pomocą fal radiowych urządzeń komunikacyjnych i strącania samolotów.)

  5. EISCAT – 1 gigawata,w Tromso, w północnej części Norwegii  (69°35’1.06″N 19°12’57.11″E).

Inne to:

6. HISCAT- Szwecja

7. VOA Delano- Kalifornia

Kontrola umysłu

Częstotliwość rezonansu ziemskiego jest taka sama jak ludzkiego mózgu.

Burze z wyładowaniami elektrycznymi wywołują stałą pulsację elektromagnetyczną, z główną składową 7,8 Hz zwaną Rezonansem Schumanna. Okazuje się, że podobną częstotliwość wykazuje ludzki mózg w stanie czuwania, co zapewne nie jest przypadkiem – zapewnia to harmonię współistnienia człowieka z biosferą i polem magnetycznym Ziemi. [9] Można więc na nośniku fali o niskiej częstotliwości umieszczać informacje i przesyłać wprost do mózgów milionów ludzi w dowolnym miejscu na ziemi. Ludzie ci nie będą mieli pojęcia, że myśli, które przychodzą im do głowy są narzucane z zewnątrz. W ten sposób można manipulować całymi narodami.

1975 – Radzieckie pismo „Międzynarodowe Życie” omawiając osiągnięcia w dziedzinie kontroli umysłu, podaje, że elektryczność atmosferyczną można stosować do „tłumienia aktywności umysłowej” dużych grup ludzkich. Pismo to głosi, że nastrojony na częstotliwości infradźwiekowej (poniżej granicy słyszalności) generator dźwięków może wytworzyć „uczucie depresji, strachu, paniki, grozy i rozpaczy”

Nick Begich Jr – syn deputowanego do Izby Reprezentantów i publicysta zajmujący się HAARP – zebrał tysiące stron dokumentów i wiele specjalistycznych opinii mających uświadomić społeczeństwu, że to, co dzieje się pod Gakoną jest rozwinięciem planów manipulacji atmosferą, jaki manipulacją wpływu na samopoczucie jednostek. [10]

youtube logo Projekt HAARP – programowanie narodu

youtube logo HAARP – częstotliwość a kontrola umysłu 

2013 – Edward Snowden o HAARP

Bez wiedzy ofiar lub ich bliskich, HAARP projektuje fale radiowe o ultra-wysokiej mocy. Fale te działają na tej samej elektronicznej częstotliwości, co truncus encephali lub pień mózgu, selektywnie powodując śmierć pozornie z przyczyn naturalnych – w tym niektóre z tych przyczyn wydają się koronerom jako wylew krwi do mózgu albo atak serca. NATO jest w stanie, w skali globalnej, zdalnie uciszać “sprawców z dewiacyjnymi i wywrotowymi myślami

Patenty HAARP:

US-Patent Nr. 4.686.605 – sierpień ( August) 1987 „Metoda i urządzenia do zmian w regionach Atmosfery Ziemskiej Jonosfery/Magnetosfery”

US-Patent Nr. 5.038.664 – sierpień 1991 „Metody produkcji sfery realistycznych cząstek na wybranej wysokości ponad Ziemią”

US-Patent Nr. 4.712.155 grudzień (December) 1987 „Metody i urządzenia do stworzenia sztucznego, poprzez użycie elektronowo-cyklotronowego rezonansu ogrzanego obszaru z plazmy”

US-Patent Nr. 5.218.374 – czerwiec (Juni) 1993 „ Systemy promieniowania energetycznego z końcami (wiązek?), wolne od rezonansu ośrodki z drukowanych układów elektronicznych”

US-Patent Nr. 5.202.689 – kwiecień (April) 1993 „Reflektory małej wagi do “fokusowania” (promieniowania?) do zastosowania w Kosmosie”

US-Patent Nr. 5.041.834 – sierpień (August) 1991 „ Sztuczne, sterowane lustra w jonosferze formowane z plazmy”

US-Patent Nr. 4.999.637 – marzec (March) 1991 „Tworzenie sztucznych chmur jonowych nad Ziemią”

US-Patent Nr. 4.954.709 – wrzesień (September) 1990 „ Ustawialny Detektor wysoko przenikliwych promieni Gamma”

US-Patent Nr. 4.817.495 – kwiecień (April) 1989 2System obronny do rozpoznawania obiektów w Kosmosie”

US-Patent Nr. 4.873.928 – październik (Oktober) 1989 „Wolne od promieniowania Eksplozje o skutkach podobnych do wybuchu bomby atomowej”

Ripsonar

——————————————————————————

11.12.2014 aktualizacja

Superbroń iluminatów” do rozbiórki. HAARP już niepotrzebny” czytamy na stronie… TVN24:)TVN HAARP i Iluminaci

Amerykańskie lotnictwo oznajmiło, że do końca tego lata zdemontuje i na stałe zamknie instalację HAARP na Alasce.(…) Pomimo tego, że HAARP formalnie jest projektem wojskowym, to prowadzą go główne cywile, którzy publikują otwarcie wyniki swoich prac.(…)

W ramach eksperymentów próbowano wywoływać pewne zjawiska w jonosferze, „bombardując” ją silnymi falami radiowymi. Udało się między innymi stworzyć małą zorzę polarną.

„Superbroń iluminatów”

I to właśnie ta część programu HAARP zapoczątkowała całą lawinę teorii spiskowych, które uczyniły go jednym z najlepiej znanych przedsięwzięć badawczych wojska USA.

Osoby doszukujące się „drugiego dna” w HAARP przekonują, że tak naprawdę instalacja na Alasce jest tajną superbronią rządu USA. Wśród rzekomych możliwości stacji badawczej wymieniana jest kontrola pogody na całym globie, w tym tworzenie huraganów lub tornad. Może też rzekomo wywoływać trzęsienia ziemi. Na dodatek „podobno” ma możliwość kontroli umysłów. Skoncentrowana energia emitowana przez HAARP ma też móc wyłączać prąd na wybranych obszarach Ziemi.

Instalacja na Alasce rzekomo jest prototypem, na podstawie którego zbudowano szereg podobnych stacji na całym globie. Oczywiście tajnych. Jak twierdzą twórcy i zwolennicy teorii spiskowych, z tego powodu teraz wojsko może sobie wyłączyć i zdemontować HAARP. Ma już bowiem podobno lepsze instalacje.

Naukowcy przekonują, że wszystkie podobne teorie są wierutną bzdurą. Wyniki swoich prac publikują bowiem otwarcie w pismach naukowych i wynika z nich jasno, że HAARP nie jest wykorzystywany do niecnych celów. Ewentualną próbę kontroli jonosfery i globalnej pogody przy pomocy instalacji porównują do próby kontroli Pacyfiku poprzez wrzucenie do niego kamienia.

Ripsonar

————————————————————————

[1] – Patent ów wykupiony został przez korporację zajmującą się branżą zbrojeniową i elektroniczną – Raytheon. Korporacja ta od lat zajmuje się skupowaniem rozmaitych patentów z możliwością przeznaczenia militarnego, dotyczących m.in.: systemów bezprzewodowego przesyłania energii, możliwości implikowania potężnych impulsów elektromagnetycznych bez konieczności przeprowadzania wybuchów jądrowych, nuklearnych eksplozji bez powstawania fali radiacyjnej.

[2] – http://www.iluminaci.pl/haarp/haarp-bron-ostateczna-bestia-na-pustkowiu

[3] – HAARP, str. 18

[4] – Słowa te wypowiedział w udzielonym wywiadzie dla czasopisma „Sprawy Międzynarodowe„, wydawanego przez rosyjskie MSZ

[5] – http://polish.ruvr.ru/2013_09_25/Ekspert-USA-posiada-technologie-wplywajace-na-klimat-Rosji/

[5 A] – https://treborok.wordpress.com/antyrosyjski-antycyklon

[6] – http://www.globalnaswiadomosc.com/depobronyusapotwierdza.htm

[6 A]- https://treborok.wordpress.com/antyrosyjski-antycyklon

[7] – http://www.globalnaswiadomosc.com/haarpczaszrozumiec.htm

[8] – http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/haarp-i-pranie-mozgu/g9tek

[9] –  – https://monitorpolski.wordpress.com/2012/02/29/haarp-i-gwen-totalna-kontrola-populacji-1/

[10] – http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/haarp-i-pranie-mozgu/g9tek

Dodatkowe informacje ze stron:

http://npn.org.pl/?p=7547

Reklama