Projekt Open Mind – jest to wojskowy projekt fałszywych uprowadzeń przez Obcych, realizowany przez personel militarno wywiadowczy , którego celem jest badanie w podziemnych ośrodków militarnych, światków prawdziwych uprowadzeń, oraz prowadznie na owych „obiektach” eksperymentów genetycznych. W tematyce tej najpopularniejszym określeniem owej działalności, a więc i  uprowadzonych nazywa są mianem MILAB –  czyli „Militarne porwania rzekomo uprowadzonych przez UFO” (Military Abductions of alleged UFO abductees).

Dr. Helmut Lammer Ph.DDr. Helmut Lammer Ph.D – Badacz przestrzeni  kosmicznej i austriacki przedstawiciel MUFON-u

Dr. Lammer posiada studia podyplomowe w geofizyce i pracuje jako naukowiec dla Austriackiego Instytutu Badań Przestrzeni Kosmicznej w rozmaitych programach przestrzeni kosmicznej, jak na przykład zbliżająca się misja Mars Global Surveyor. Jest austriackim reprezentantem w Mutual UFO Network (MUFON) i członkiem towarzyszącym Society for Scientific Exploration (SSE).

Helikoptery:

Antygrawitacyjny śmigłowiec XH-75D Stealth (określany również skrótem: TRA SH-75), o kolorze czarnym, pozbawione znaków identyfikacyjnych.

antigravity01

Przypadki uprowadzeń:

* Debby Jordan w książce „Abducted” czytamy, iż została oszołomiona przez rzekomego przyjaciela i dostarczona do swego rodzaju szpitala, gdzie dokonał na niej egzaminacji lekarz, który usunął wszczep z jej ucha.

* Leah Haley i Kathariny. Niektóre z przeżyć Kathariny Wilson są porównywalne do eksperymentów kontroli umysłu. Doświadczyła ona przebłysku pamięci sięgającej jej dzieciństwa, gdzie pamięta siebie w szpitalu, w którym zmuszano ją do przebywania w podobnym do pudła kontenerze, jaki był prawdopodobnie używany dla eksperymentów modyfikacji zachowania. Dlatego Katharina Wilson opublikowała doskonały artykuł na jej stronie Internetu, noszący tytuł: „Czy niektóre z porwań przez kosmitów są w rzeczywistości rządowymi eksperymentami kontroli umysłu?”

1960Olaf Nielsen student szwecki będąc w lesie był światkiem lądowania UFO. Po odzyskaniu przytomności był w statku a Obcy –wyglądali jak ludzie. Pokazali mu podziemną bazę w której hangarowano latające talerze. Okazało się iż takich baz z bojowymi wersjami UFO jest sporo rozrzucone na całym świecie. Ta militarna sieć jest przeciw „czarnym” istotom pochodzącym z okolic Oriona. ta walka o Ziemie trwa od dawna.

* Beth Collins i Anna Jamerson zamieściły w ich książce „Connections” transkrypcje z seansów hipnozy o porwaniu przez wojsko,

* Dr. Karla Turner przeprowadziła dochodzenie odnośnie MILAB-ów w jej książkach: „Into the Fringe” i „Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda„[20].

Różnice wzięć MILAB a Obcych

Przez porównanie typowych scenariuszy uprowadzenia przez UFO, takich jak opisane w „MUFON-Transcription-Project”, z 10 dobrze prześledzonymi przypadkami ofiar MILAB (Casey Turner, Katharina Wilson, Leah Haley, Debby Jordan i Polly, Pat, Lisa, Beth, Angie, Amy (Casey oraz sześć kobiet używają pseudonimów jako imion i pochodzą z książki Dr. Karli Turner [20]), można znaleźć pewne różnice pomiędzy uprowadzeniami przez rzekomych kosmitów, a personel militarny/wywiadowczy. Udział MILABów zawiera następujące elementy:

Działalność ciemnych, nieoznaczonych helikopterów, pojawianie się dziwnych furgonów lub autobusów na zewnątrz domów uprowadzonych, wystawienie na działanie dezorientujących pól elektromagnetycznych, zanarkotyzowanie, przetransportowanie helikopterem, autobusem lub ciężarówką do nieznanego budynku, lub do podziemnego ośrodka wojskowego. Zazwyczaj nie pojawiają się po tym efekty fizyczne, jak pouprowadzeniowe zamroczenie, czy czasami mdłości. Istnieje również różnica w pojawianiu się porywaczy. W większości przypadków porwań przez UFO, postacie pojawiają się poprzez zamknięte okno, ścianę, lub uprowadzany czuje dziwną obecność w pomieszczeniu. Większość uprowadzonych relacjonuje, że są sparaliżowani umysłową siłą istot pozaziemskich. W wypadku MILABów, uprowadzeni relacjonują, że porywacze dali mu lub jej zastrzyk używając strzykawki. Jest rzeczą interesującą, że uprowadzeni przez MILAB są egzaminowani przez lekarzy w pomieszczeniach prostokątnych, a nie w okrągłych, sterylnych pomieszczeniach-jak w opisach uprowadzonych przez UFO. Opisane pomieszczenia, korytarze i umeblowanie są podobne do ziemskich pomieszczeń szpitalnych, laboratoriów lub placówek badawczych i nie mają nic wspólnego z wyposażeniem UFO.

Egzaminacja jest przeprowadzana podobnie, jak podczas uprowadzenia przez UFO: ofiara MILABu nie jest sparaliżowana, ale przywiązana do stołu egzaminacyjnego lub krzesła ginekologicznego. Czasami osoba uprowadzona dostaje do picia mocny napój przed egzaminacją. Może to być płyn dla wzmocnienia kontrastu. Lekarze MILABu są przeważnie ubrani w białe fartuchy laboratoryjne i wykazują zainteresowanie wszczepami, oraz/lub egzaminacjami ginekologicznymi. W niektórych przypadkach MILABu, lekarz wojskowy rzekomo poszukuje wszczepów i czasami wszczepia uprowadzonej osobie urządzenie militarne. Z tych względów, chirurdzy poszukujący domniemanych wszczepów, pochodzących od przybyszów z kosmosu, powinni być również przygotowani na to, że mogą też znaleźć urządzenia wojskowe.

  1. Ofiary MILAB są nękane przez ciemne, nieoznakowane helikoptery w pobliżu ich domów. Tajemnicza działalność helikopterów cofa się w czasie do późnych lat sześćdziesiątych i wczesnych siedemdziesiątych, kiedy wykazały się one zainteresowaniem w mutulacji zwierząt, ale nie w osobach rzekomo uprowadzonych przez obcych (aliens).
  2. Ofiary MILAB doświadczają „nie tylko” porwań przez kosmitów, donoszą one, że były porwane przez pewien oddział personelu ludzkiego/militarnego, że były zanarkotyzowane, zabrane do podobnych do szpitalnych pomieszczeń i podziemnych ośrodków wojskowych, że widziały ludzi w białych, laboratoryjnych fartuchach, że były egzaminowane, przesłuchiwane i czasami zaszczepione urządzeniami militarnymi.

Bio-chipy

Robert Naeslund

                     Robert Naeslund                         (patrz więcej: TU)

Wszczepy były używane na nieświadomych osobach już tak wcześnie, jak pięćdziesiąt lat temu. Dobrze udokumentowanym przypadkiem wszczepu urządzenia elektronicznego do ciała ofiary jest przypadek Roberta Naeslunda. Pan Naeslund twierdzi, że został nieświadomie zaszczepiony podczas operacji w Sztokholmie, w Szwecji. Posiada on zdjęcia rentgenowskie, które wyraźnie wykazują urządzenie o kształcie grzyba w jego mózgu. Twierdzi on, że operacja została dokonana przez Dr. Curta Stranda, który wsunął urządzenie do jego głowy poprzez prawe nozdrze. Zainteresowanie wzbudza fakt, iż od lat sześćdziesiątych relacje uprowadzonych przez UFO donoszą o tym, jak kosmici zaszczepili ich, umieszczając małe przedmioty powyżej nosa, poprzez nozdrze i zatokę. Zaszczepianie przez nos (The transnasal approach) jest powszechnie używane w neurochirurgii! Robert Naeslund nie jest jedyną ofiarą, pracuje on teraz dla Gruppen, organizacji przeciwko nielegalnym eksperymentom kontroli umysłu. Gruppen oraz inne organizacje, jak Freedom of Thought Foundation, zebrały dużą ilość dowodów na egzystencję tajnego programu wszczepiania [26,27]. Organizacje te kontaktują się z wieloma ofiarami z całego świata, które doświadczyły efektów podobnych do tych Roberta Naeslunda, ale nie mają nic wspólnego ze środowiskiem UFO.

Jest rzeczą ważną aby zauważyć, że Dr. Man twierdzi że najlepszą lokacją dla jego wszczepu może być miejsce za uchem. Osoby uprowadzone przez MILAB, takie jak Debby Jordan czy Leah Halley relacjonowały, że lekarze usunęli wszczepy z ich uszu.

Wirtualna Rzeczywistość [FRS]

Zmarła Dr. Karla Turner nazwała te doświadczenia Scenariuszami Wirtualnej Realności (Virtual Reality Scenarios (VRS). Istnieją domniemane ofiary kontroli umysłu, które twierdzą, że ktoś wszczepia obrazy do/w ich mózgu [32]. Jeśli ktoś został zaszczepiony urządzeniem domózgowym (intracerebral device), to operatorzy wszczepu mogą być w stanie wszczepiać elektronicznie obrazy i pamięci do mózgu ofiary.

Patrz więcej: James Bartley. Astralna manipulacja rzeczywistością senną

06.1996 – publikacja wojskowa „The New World Vistas” stworzona przez Zarząd Doradców Naukowych Sił Lotniczych Stanów Zjednoczonych (SAB) jest prognozą możliwego rozwoju militarnego w przeciągu najbliższych pięćdziesięciu lat. W publikacji tej naukowcy wojskowi sugerują ten rozwój źródeł energii elektromagnetycznej, których wydajność będzie pulsowana, formowana i fokusowana, spięta z ciałem ludzkim w sposób, który pozwoli na prewencję świadomych ruchów mięśni, kontrolująca emocje i akcje, powodująca sen, transmitująca sugestie, zakłócająca tak dalekie jak i bliskie rodzaje pamięci, produkująca zestaw wrażeń i wymazująca zestaw wrażeń.

Wnioski

 

MILABy mogą być dowodem na to, że tajna, wojskowa/wywiadowcza grupa operacyjna działa od początku lat osiemdziesiątych w Ameryce Północnej i jest zaangażowana w monitorowanie i porywanie domniemanych ofiar uprowadzenia przez UFO. Monitorują oni domy ich ofiar, porywając i możliwe, że zaszczepiając je urządzeniami militarnymi, czasami krótko po doświadczeniach uprowadzenia przez UFO. Odnoszę wrażenie, że mogą oni też szukać możliwych wszczepów kosmicznych. Ich zainteresowania ginekologiczne w uprowadzonych kobietach mogą też być wytłumaczone, jeśli szukają oni domniemanych embrionów kosmicznych/hybryd, kiedy większość z uprowadzonych kobiet ma doświadczenia utraty embrionu/płodu. [2]

 

Istnieją dowody na to, że z niewytłumaczalnym zjawiskiem uprowadzeń przez kosmitów może być związanych więcej niż pojedynczy ludzki program. Każdy z tych programów ma prawdopodobnie własne zainteresowanie osobami rzekomo uprowadzonymi przez kosmitów.

 

Odnoszę wrażenie, że pierwsza grupa interesuje się eksperymentami kontroli umysłu i zachowania. Znalazłem dowody na deprawację zmysłów, eksperymenty dotyczące oddychania w środowisku cieczy, eksperymenty elektromagnetycznej stymulacji bocznych płatów mózgowych, badania nad mózgiem i wszczepami.

 

Druga grupa wydaje się być zainteresowana badaniami biologicznymi i/lub genetycznymi. Niektóre z ofiar MILAB przypomniały sobie, że widziały podczas ich porwań ludzi w tubach wypełnionych cieczą i genetycznie zmienione zwierzęta, wewnątrz podziemnych ośrodków militarnych. Należy zauważyć, że porwani przez kosmitów, „bez” kontaktów militarnych, pamiętają podobne scenariusze wewnątrz UFO.

 

Trzecia grupa wydaje się być oddziałem zadań militarnych, który operuje od lat osiemdziesiątych i jest zainteresowany zjawiskiem porwań przez komitów/UFO w celu zbierania informacji. To byłaby logiczna konsekwencja, jeśli ktoś z prawem „Need to Know” rozważa, że niektóre porwania przez obcych są rzeczywiste. Odnoszę wrażenie, że liderzy tego oddziału zadań militarnych myślą, że niektóre uprowadzenia przez kosmitów są rzeczywiste i że mają one implikacje dla narodowego bezpieczeństwa. Druga i trzecia grupa mogłyby pracować razem, ponieważ podzielają one zainteresowania w studiach genetycznych i odkryciach pochodzących od rzekomo uprowadzonych przez obcych. Skoncentruję się teraz na doświadczeniach zbiornika/tuby-osób rzekomo uprowadzonych przez kosmitów/MILAB, które reprezentują ofiary poruszanych poprzednio grup. Należy zauważyć, że nie są to przypadki pojedyncze i że reprezentują one zaledwie przykłady znacznie większej puli ofiar.

 

Jest rzeczą interesującą i dezorientującą, że większość ofiar MILAB stwierdza, że widziały one kosmitów i ludzki personel militarny razem!

Oddziały MILAB stosują techniki prania mózgu, aby wymazać z pamięci uprowadzonych zaangażowanie wojska w te akcje, oraz jednocześnie wszczepiają ludziom, za pomocą hipnozy, fałszywe wspomnienia związane z tymi przerażającymi doświadczeniami, aby wydawały się im one porwaniami dokonanymi przez obcych.

 

Osoby zajmujące się badaniem MILAB

Melinda Lesile, Kay Wilson czy  James Bartley

James Bartley

 

Uprowadzeni używani są w wojskowych operacjach do różnych celów, włączając w to między innymi takie role jak: astralni operatorzy, szpiedzy psychiczni, tajni współpracownicy, technicy i naukowcy. Porwani, którzy byli używani przez wojsko w ten sposób, są określani jako „MILAB” (Military Abductees), co oznacza „uprowadzeni wykorzystywani przez wojsko”. v

Gady są główną siła stojącą za porwaniami. Używają oni „pełnomocników”, takich jak niektóre frakcje Szarych (Greys), Nordyków, Insektoidów i inne istoty pochodzenia pozaziemskiego do wykonywania swoich rozkazów. Reptilianie są również mocno zaangażowani w operacje mające związek z MILAB.

MILAB są przede wszystkim porwanymi przez obcych. MILAB mają znaczniki genetyczne, które świadczą o niepochodzącym od człowieka DNA. Rozmawiałem z wieloma uprowadzonymi, którzy byli w wojsku i podczas służby byli wykorzystywani jako MILAB oraz w operacjach kontroli umysłu. To tak, jakby wywiad wojskowy i komórki czarnych projektów, wiedzieli dokładnie, kto w szeregach wojska był porwanym przez kosmitów. Wielu MILAB zadaje sobie pytanie: „jak wojsko dowiedziało się o mnie?” Ponownie, to ze względu na unikalne znaczniki genetyczne zawarte w ich DNA. Wojsko, będąc zbrojnym ramieniem rządu federalnego, ma dostęp do wszystkich rekordów medycznych. Nawet dla zwykłych cywilów istnieją duże możliwości do uzyskanie próbek DNA całej populacji.

 

Dan Sherman

Dan Sherman

Dan Sherman – służył w „szarej” gałęzi Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych (Air Force Security Service), która jest lotniczym ramieniem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency). Sherman mówi, iż był szkolony jako „komunikator intuicyjny” przez swoich przełożonych, do ustanowienia i utrzymywania komunikacji z istotami pozaziemskimi.

Project Camelot interviews Dan Sherman

 

 

Dodatkowe informacje o MILAB:

Dr. Helmuta Lammera zapraszam na dwa obszerne artykuły przetłumaczone przez Aleksandra Zielińskiego:

Wstępne odkrycia programu-MILAB

Dalsze Odkrycia Projektu MILAB

Badania Jamesa Bartleya:

Podstawowe wiadomości o MILAB

Badania Barbary Bartholic

Wywiad z Barbarą Bartholic 2007

Świadkowie- uprowadzeni:

Wywiad z Karen

Uprowadzenia przez obcych, tylko konkretne materiały

Ripsonar

——————————————————

[1] Do tej pory, ponad trzy miliony zwierząt na całym świecie zostało sukcesywnie zaszczepione wszczepialnym transporderem, produkowanym przez Destron-Fearing

[2] http://niniwa2.cba.pl/K2.HTM

Reklamy