illuminati-symbolism-in-music-and-sport_sJeżeli chcemy przedstawić satanizm przejawiający się w trendach muzycznych musimy przedstawić myśl przewodnią proklamatorów satanizmu, którzy upatrują swój rozmój własnie w nurtach muzycznych. I choć czytelnik, instynktownie kojarzy ową kwestię TYLKO z heavy metalem jest niestety w błędzie. Jak postaram sie wykazać, wraz z upływem czasu nurty jak rzeka zmieniająca swoje koryto, tak popularność kształtuje obszar muzyczny.  I owszem, początki satanizmu sięgają rocka – tak, tak, dobrze słyszałeś, a dopiero potem pałeczkę przejeły bezpruderyjene, odważne i otwarte grupy metalowe proklamujące wszem i wobec królestwo szatana, ale to tylko szczyt góry, która czym wyżej wejrzysz, tym dostrzeżesz nowe podstępne inspiracje w nowych, co rusz powstałych trendach muzycznych. I dlatego też satanizm przejawia się we WSZYSTKICH NURTACH MUZYCZNYCH, które można zliczyć. I faktycznie metal jest sztandarowym i publicznym oddaniem się sprawy owego wyznania, ale to reszta, za otoczką oklasku, popularności i jakby tu rzec „dziewictwa muzycznego” staje się podstępnym przekazem ideologii satanistycznych. Przecież nigdy nie podejżewałeś, że taki rap, hip hop, canty a nawet POP jest przejawem owych idei? A własnie że jest, co zamierzam zaprezentować w tej serii artykułów.

Pamietaj, że satanizm w nowoczesnej, najpopularniejszej postaci to nie wiara w Szatana (BYTU) (CHOĆ ASPEKT TEN JEST O WIELE BARDZIEJ ZŁOŻONY), ale idea, ba ideologia, za którą jak cień przeslizga się satanistyczna natura. Dla tych którzy zaczynają zgłebiać naturę owej ideologii, opisałem w artykule pt. Satanizm. Teraz zaparaszam na przejawy jego populizacji na skalę globalną.

La Vey – wórca wspólczesnej ideologii satanistycznej uważał – pisząc w swojej „Bibli Szatana” iż najskuteczniejszą metodą propagowania satanizmu jest:

 • słowo – jako nośnik informacji
 • pobłażliwość, cechującą się świadomym niwelowaniem wyraźnej granicy pomiędzy dobrem a złem
 • muzyka – jako najlepszy nośnik emocji.
Bez tytułu

Zeena La Vey i Nicholas Schreck

I choć sam dość sporadycznie wypowiadał się na ten temat, o wiele dosadniejszych deklaracji możemy znaleść w słowach dwoje osób, przedstawicieli  Kościoła Szatana: jego córki Zeeny La Vey a w szczególności Nicholasa Schrecka – założyciela odnogi Kościoła Szatana – Zakon Wilkołaków (z ang.Werewolf). Para ta wystąpiła w wywiadach w latach 80-tych  dosadnie przekazując, jaki mają plan odnośnie propagowania satanizmu w nurtach muzycznych oraz w jakim celu ta emanacja miałaby służyć – czyli ustanowienia i zarządzengo okultystycznie społeczeństwa. [1]

[Schreck] „W latach 90-tych zobaczymy masywny wzrost satanizmu i ludzie będą wychodzić z ukrycia i ukazywać się oficjalnie jako sataniści. To co widzielismy do tej pory była to śmiertelna walka pomiędzy schematem judeo-chrzescijańskim a bardziej starożytnym szatańskim archetypem. (…) Czujemy, że najlepszą drogą zmiany świata w szatańską arenę, to posiadanie mocnych indywidualistów z różnych obszarów, wykonujących własną robotę. Czyli poprzez wejście do Kościoła Szatana, wchodzisz do możliwości wyższych idei Kościoła Szatana”.

W sprawie wykorzystania ruchu muzycznego:

[Schreck]  „Prowadzimy kulturową wojnę, na każdym froncie, w muzyce, w literaturze, zatrudniając media same przeciwko sobie. Staramy się wskszesić zachodnio europejską starozytną tradycję, starą jak świat. Używamy muzyki, ponieważ to jest instrument na którym młodzi ludzie reagują w chwili obecnej. Robimy bezpośrednią propagandę w celu obudzenia w człowieku wilka, ponieważ wilk jest symbolem zachodnio-europejskiej mocy i furii, dlatego używamy energii wilkołaka.

[prowadzący wywiad] Rozumiem, że do tego jest potrzebna ewolucja, ponieważ twoja muzyka staje sie bardziej polityczna

[Schreck] Nie powiedziałbym polityczna, ponieważ górujemy ponad polityką. Polityka jest tylko „pokazem lalek” dla ludzi, a my górujemy ponad tym. Nas interesuje kontrola ludzkich istnień dla własnych celów.(…) Dzisiejsza muzyka jest absolutną falą, jest zaprogramowana aby czynić ludzi pasywnymi, powściagliwymi. Jest zaprogramowana w celu łączenia się w grupy aby byli trzymani jak domowe owce.(…) Apeluijemy do Elit oraz do ich organizacji. Szukamy kilku wspaniałych ludzi (…) nie przeciętnych naśladowców, my chcemy ludzi, którzy są zdolni do poważnych lekcji.

[prowadzący wywiad] Czy widzicie jakieś elementy tego, o czym mówisz w innej muzyce?

[Schreck] Myslę że ruch skinów to pozytywny krok przeciwko dekadencji tradycyjnego rocka i narkotyków, które zdominowały młodzież tak mocno. Ale jak Adolf Hitler powiedział: „Szukamy, aby doprowadzić młodzież do stanu serca bliskiego porzałowania„. Wszystkie wartości ludzkie, do których judeo-chrześcijaństwo zachęca chcemy usunąć. Jak demokracja, socjalny humanizm, ideały jakości, cały ten brud musi być zniszczony. Jeżeli rodzaj ludzki będzie stawiał kolejny ewolucyjny krok. (…) To my kontrolujemy, ponieważ nie jesteśmy polityczną organizacją, ale organizacją okultystyczną. Pracujemy poza sceną manipulując, jak ludzie powinni myśleć. Wojna jaką prowadzimy to partyzantka o ludzki umysł.

I używamy muzycznych częstotliwości, dominującą częstotliwość, do której nawiązałem poprzednio, oraz symbolizm i obrazy aby obudzić śpiące aspekty ludzkiego umysłu”.

Dlaczego tak bardzo propagowanie tego ruchu, ba kontroli myślenia społeczeństwa ukierunkowane jest na muzyce, która ma trafiać własnie w młodzież ? O dzwiękach i jego wpływie na nasze emocje poruszyłem w artykule „Wszystko jest wibracją„,natomiast kwestii indoktrynacji młodzieży jako etapu w kontrolowaniu populacji zawarłem dokumencie: Kontrola umysłu. Zbagatelizowany fakt współczesnego świata 1/4 oraz Kontrola umysłu. Zbagatelizowany fakt współczesnego świata 4/4

Lata 60 – te to rozkwit muzyki rockowej, która stała się siewcą satanizmu na Świecie. Z czasem stał się tym heavy metal (black metal) z mnóstwem jej odnóg. Od lat 90 -tych pojawił się wraz z nowym nurtem muzycznym, czyli muzyką ektroniczną zwaną techno. W ostatnimi laty trend ten ponownie przesunął się na muzykę POP. Np.

Chociaż wydają się one funkcjonować wciąż na peryferiach muzyki popularnej, stają się, wbrew pozorom, coraz bardziej… pop. Świadczyć może o tym chociażby obecność w polskich mediach głównego nurtu Adama Darskiego, wokalisty grupy Behemoth, mającej na Facebooku ponad milion fanów. Darski (Nergal) wykreowany został na jednego z celebrytów i muzycznych ekspertów, zaś jego artystyczna satanistyczna działalność jest bagatelizowana nawet przez niektóre autorytety kościelne. [2]

Rock and Roll/heavy metal

Gatunkiem, który właściwie od samego początku jawnie sprzeciwiał się wielu podstawowym zasadom organizującym chrześcijaństwo, był oczywiście rock and roll. Jednak bardzo radykalny stał się w tym dopiero hard rock i heavy metal, którego twórcy (muzycy takich formacji, jak Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Widow czy Coven) otwarcie przyznawali się m.in. do fascynacji postacią Aleis-tera Crowleya, angielskiego okultysty przełomu XIX i XX wieku. Jak piszą autorzy słynnej książki o metalowym podziemiu, od tej pory chrześcijaństwo nie miało poddawać się powolnej erozji poprzez długotrwały rozkład wartości moralnych, a raczej zostać bezwzględnie wykorzenione i doszczętnie spalone (M. Moynihan, D. Søderlind, „Władcy chaosu”, Poznań 2010, s. 19). Antychrześcijańskie i bluźniercze treści najbardziej wyraźne są jednak w gatunku nazwanym „black metal”, powstałym w Norwegii na początku lat 90. XX wieku. Źródła inspiracji twórców  najpopularniejszych norweskich zespołów można z łatwością odnaleźć w działaniach pionierów takich grup, jak Venom, Mercyful Fate, Bathory, Celtic Frost czy Slayer, które miały miejsce dziesięć lat wcześniej.

Przyjmuje się, że nazwa gatunku pochodzi właśnie od jednego z albumów formacji Venom, zatytułowanego „Black Metal”. Badacze zainteresowani powstaniem i rozwojem muzycznego metalowego podziemia zgodnie twierdzą, że to właśnie w latach 90. pojawiła się w muzyce nowa fala bluźnierstwa, której owocem było nie tylko propagowanie antychrześcijańskich i satanistycznych treści, ale swoiste przejście od słów do czynów: częstsze przypadki zabójstw, rytualnych samobójstw oraz niszczenia chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego, np. bezczeszczenie cmentarzy, podpalanie kościołów czy profanacja Pisma Świętego. Istotny jest również fakt, że niemal wszystkie formacje z lat 80., które miały największy wpływ na rozwój black metalu jako gatunku, przyznawały się do znajomości „Biblii Szatana” autorstwa Antona Szandora LaVeya, wydanej w 1969 roku i stanowiącej już w tamtym czasie integralną część „satanistycznej kultury masowej”. [3]

Duchowa inspiracja muzyków

Nazwa „muzyka” posiada nawiązanie z duchowym wymiarem. Jego etymologiczny trzon „MUSE” jest imieniem duchowych istot, córek Zeusa, które antyczni Grecy uważali za odpowiedzialne za inspirację wszelkich dziedzin sztuki. Ponad 3.000 lat później to połączenie pomiędzy MUZAMI lub Duchami i Muzyką nie tylko przetrwało ale wręcz rozkwita! Dlaczego spytacie? Ponieważjest naprawdę spora ilość muzyków zarówno tegoniższego ale co ciekawsze w większości celebrytów, którzy wierzą, że są kanałami dla sił spirytystycznych, przez które przypisuje się inspirację, a nawet kompozycję wybranych piosenek! I tak np:

Kiedy prawdziwa muzyka przychodzi do mnie to nie ma to nic do czynienia ze mną, gdyż ja jestem tylko kanałem. Ona jest mi dana i ja ją przekazuję, tak jak kanał.‚ – John Lennon [4]

Wiele piosenek powstało w 15 do 45 minut, naprawdę szybko, Glen i ja w pokoju i taki ‚strumień świadomości’ jakby wiele razy czuliśmy, jakby to było skanalizowane poprzez nas„. – Alanis Morissette [5]

Pisząc piosenki jestem tego bardzo świadomy że kiedy napisze dobrą piosenkę to jestem tylko jej przekaźnikiem to przychodzi z jakiegoś wyższego źródła, wiesz.. możesz myśleć, że zrobiłem to wszystko samodzielnie jestem jednak doskonale świadomy tego, że jest wyższe źródło, które mnie w tym prowadzi, a ja działam jako przekaźnik.’ – Dave Sabo znany jako The Snake [6]

Robert Plant z Led Zeppelin twierdzi, że ich najpopularniejsza piosenka ‚Schody do Nieba‚ została przekazana w ten sam sposób.

Trzymałem papier i ołówek… gdy nagle moja ręka zaczęła zapisywać słowa. Usiadłem wtedy i spojrzałem na słowa, a następnie mało co nie spadłem z krzesła.” [7]

Były bardzo silne wibracje w tamtym miejscu i nie byliśmy zupełnie pewni, no wiesz, jakiej one były natury„. – Jim Capaldi z zespołu „Traffic”

Black Sabbath

Zawsze mówiliśmy, że między nami w zespole jest piąty członek grupy mistyczny członek.(…) Były bardzo silne wibracje w tamtym miejscu. Dosłownie siadaliśmy w pokoju i to było tak jakby te piosenki były już napisane. (…) Gdy pierwszy raz pisaliśmy ten rodzaj muzyki nie byliśmy pewni nawet czy to my robimy, to było po prostu: ‚o mam to!’ Podobało nam się, choć było to trochę dziwne, ale nam się podobało. (…) Chociaż jest to zespół rockowy to ma tu miejsce pewne zjawisko – wszystko to przychodzi skądś i akurat tak się składa, że jesteśmy tymi, do których to przyszło. – wypowiedz członków zespołu [8]

Tori Amos

Tori Amos

Tori Amos

‚Kiedy ludzie pytają mnie: dlaczego wszystkie te rzeczy związane z czarami.. to z powodu mojej wiary w duchową rzeczywistość. Myślę, że muzyka przechodzi przez wymiary. To aroganckie myśleć, że można tworzyć muzykę samodzielnie, to co ma miejsce to współtworzenie, nie wiem z kim, ale istnieje ta studnia z której wszyscy czerpiemy. (…) Odczuwam to jako rodzaj przyjemności kiedy one przychodzą i używają mojego ciała aby powiedzieć to co chcą powiedzieć.To jest pewna siła energii, która przychodzi i nawiedza mnie. –  Tori Amos. [9]

Ale nie tylko wielu muzyków obserwuje udział duchowych mocy w procesie tworzenia i komponowania

 

Carlos Santana, którego płyta Supernatural była najpopularniejszym i uznanym przez krytyków albumem 2000 roku. Nie jest w stanie dyskutować o swojej muzyce nie mówiąc o jej ponadnaturalnych cechach.

Santana_-_Supernatural_-_CD_album_cover

Okładka albumu „Supernatural”

To jest duchowa wibracja, duchowe ciepło to jest ciepło, które (nie) możesz dostać w kościele.

W wywiadzie dla Guitar Player z 12.1974 r. powiedział:

‚Ja jestem struną, a ten Najwyższy jest muzykiem… Tak jakbym czasem nie uświadamiał sobie, że mogę zrobić pewne rzeczy na mojej gitarze, ponieważ w rzeczywistości ja ich nie robię! One są zrobione za pomocą mnie.’ – Carlos Santana.

W wywiadzie dla magazynu „Rolling Stone” z 16.03.200 r. str. 41 Santana był bardziej specyficzny jeśli chodzi o identyfikację tego nadnaturalnego indywiduum, określając go imieniem Metatron – architektem fizycznego życia. Jego osobiste studio, miejsce które określa mianem – kościół, wyposażone jest w świece ‚… słowo METATRON wypisane w postaci zawiłego malowidła na podłodze… i żółte notatniki używane przez Santanę do zapisywania wiadomości od duchów, kiedy do niego przychodzą… … jak przesłane faxem.’ [10]

Pewnej nocy graliśmy i nagle ten duch wszedł we mnie, a ja grałem, ale to już nie byłem ja, który grał.”  – gitarzysta John McLaughlin [11]

Wiele z tego grania na gitarze to nie jestem ja. Uświadamiamy sobie, że pomaga nam coś znacznie potężniejszego.” – gitarzysta Peter Destefano [12]

Ktoś inny steruje mną. Jestem tylko pasażerem.. Staję się opętany gdy jestem na scenie.” – gitarzysta Angus Young z AC/DC Hit [13]

Powiązania z satanizmem

Lata 60 – te:

The Beatles – np. na okładce „Sargent Peppers Lonely Heart Club Band” widnieje wizerunek ojca współczesnego satanizmu Aleistera Crowleya oraz inne znane postaci. Od 1965 r. wraz z Norwegian Wood z albumu „Robber Soul” co raz wyraźniej propagowali satanizm. [14]

Album zespołu The Beatles ze znanymi osobami w tle. Za: www.centrosangiorgio.com

Album zespołu The Beatles ze znanymi osobami w tle. Za: www.centrosangiorgio.com

Iron Maiden

Okładka jednej z albumówIron Maiden

Okładka jednej z albumówIron Maiden

1986 – Bruce Dickenson witając na koncercie Iron Maiden powiedział „Witajcie w sanktuarium szatana” [15]

Trzeba zdawać sobie sprawę, iż owe przekazy –  choć będąc tak dosadne –  są jednocześnie w konekście muzyki bardzo nęcące, szczególnie dla młodych ludzi. I taka kompilacja jest bardzo niebezpieczna.

W piosence „The number of the best” z 1982 znajdujemy: [16]

Odszedłem sam, mój umysł był pusty
Potrzebowałem czasu, żeby pozbyć się tych wspomnień
Co takiego widziałem? Czy mogę uwierzyć
Że to co widziałem tej nocy było prawdą, a nie snem?

Odbiciem moich dawnych fantazji?
Produktem spaczonej wyobraźni?
Bo właśnie w mych snach tak zawsze jest
Widzę upiorną twarz, która niszczy moją świadomość
I wprowadza mnie w depresję…
Noc była czarna, nie miałem po co uciekać
Gdyż chciałem się przekonać, czy ktoś obserwował mnie

We mgle wiją się czarne postacie
Czy była to rzeczywistość, a może rodzaj piekła?
666 – numer bestii
Piekielny ogień miał zostać wyzwolony
Lśniły pochodnie i skandowano święte hymny
A potem rozległ się płacz i ręce wzniesiono ku niebu
W mroku nocy płomienie błyszczały jasno
Rozpoczął się rytuał, dzieło Szatana
666 – numer bestii
Dziś w nocy składa się ofiary
Tak nie może być dalej, muszę wezwać policję
Czy to prawda, a może tylko szalony sen?
Coś jednak ciągnie mnie w kierunku skandującego tłumu
Tak jakby hipnotyzowali mnie…
Nie mogę uciec przed spojrzeniem ich oczu
666 – numer bestii
666 – to symbol dla ciebie i dla mnie

Wracam… i powrócę, żeby opętać twe ciało
I spalić cię w ogniu
Mam władzę nad ogniem i mam siłę
Posiadam moc, dzięki której moje zło zwycięży

W piosence „Only the Good Die Young” Iron Maiden śpiewa:

Demon w twoim umyśle zgwałcił cię dziś

w twoim własnym łóżku

Mój los jest przesądzony

Tylko dobrzy ludzie umierają młodo

 Wszyscy źli żyją chyba wiecznie

Chodzenie powodzie

Czy tylko w cuda wierzyć potrafisz?

Zmierz swoją trumnę

Czy zmieści się w niej twoje pożądanie?

Więc do następnego razu

Miłego grzechu życzę

Siedem śmiertelnych grzechów

Siedem dróg do zwycięstwa

Siedem świętych ścieżek do piekła.

The Eagles

W piosence „Hotel California” opisany jest satanistyczny rytuał: [17]

„A ona powiedziała: „Jestesmy tu wszyscy uwięzieni, zostawieni sami sobie”

Zebrali sięna ucztę w komnacie mistrza

Dźgają ostrymi nożami, ale nie zabijają bestii

„Odpręż się”, powiedział mąż nocy.

„Jestesmy zaprogramowani do odbierania rozkazów.

Zawsze możesz sięmeldować, ale jużstąd nie uciekniesz”.

Slayer

W utworze „Kill Again (Zabij jeszcze raz) Kerry King korzysta z Crowleyowskich przekonań, że krew jako sedno życia zawielawielokąmoc i podejmuje ten motyw bardzo dosadnie. Zobaczmy:

Nasłuchując w gęstej mgłe

Jeden z koncertów Slayera w 2009 r. Za: en.wikipedia.org

Jeden z koncertów Slayera w 2009 r. Za: en.wikipedia.org

Głodny twojej krwi
Szukam niewinnej ofiary fiar
by zaspokoić moje potrzeby

Schizofreniczny pomyleniec
Niekontrolowana żądza
Gwałt spustoszenie ładnej damy
Przeznaczonej na śmierć

Żaden widoczny motyw
Tylko zabijać i znów zabijać
Przeżyje tylko moje brutalne biczowanie
Zagonię cię na smierć
Moje zycie jest stałą walką
Wściekłość wielu ludzi
Zabijający ludzi idiota….

Schwytany w śmiertelną samotność
Podnoszę błyszczące ostrze
Rozścinam jej mięso na paski
Popatrz na lejącąsięstrugami krew

Nienawiść staje się coraz silniejsza
Nikt nie przetrwa mego gniewu
Cierpienie pod wpływem przeszywającego bólu
Daj mi twoje życie

Zabij jedynego syna kaznodziei
Przypatrz się jak umiera niemowlę
Rozrywanie członków ciała
Pij najczystrzą krew….

Rolling Stones

Inspiracji satanistycznych Mick Jagger doznał ponoć dzięki dwóm wiedzmom tj. Marianne Faithfull i Anity Pallenberg. To właśnie dzięki ich „namowom” oddał swoje życie Szatanowi. [18]

1969 – po piosence „Sympathy for the Devil” (Sympatia dla Diabła) doszło do masakry kilkudziesięciu fanów zespołu.

Black Sabath

Głównym wokalistą jest Ozzy Osbourne, który załozył zespół w 1969 r. W jednym z wywiadów powiedział:

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne za: www.ultimateclassicrock.com

” Wydaje mi się, że jestemmedium dla jakiejśsiły na zewnatrz mnie.Mamnadzieję, że nie jest to siła tego,któregosięobawiam – Szatana. jest jakąś siłą nadprzyrodzoną-która mnie uzywa do pisania rocka. [19]

Częśto przedsamym koncertem uczestniczył w Czarnych mszach odprawianych nad ciałem odpowiednioprzygotowanej kobiety skrapianej krwią koguta. Nasamym koncercie zdarzałomu sięodgryść głowę nietoperza – a my dzięki podajże MTV oglądamy jego perypetie rodzinne w reality show. Nonesns nad nonsensami…..

Ozzy swój manifest zawarł w dwóch piosenkach:

„Black Sabath z 1969 r.

Cóż to stoi przede mną?
Postać w czerni wskazuje na mnie
Odwracam się szybko i zaczynam biec
Zrozumiałem, iż wybór padł właśnie na mnie
Oh, nie!

Wielki czarny kształt z ognistymi oczyma
Wskazuje ludziom ich żądzę
To szatan siedzi tam uśmiechając się
Obserwując coraz to wyższe płomienie
O nie, nie, Boże pomóż mi

Czy to koniec, mój przyjacielu?
Szatan nadchodzi zza rogu
Przestraszeni ludzie uciekają
Tak, lepiej uciekajcie i strzeżcie się
Nie, nie, proszę, nie! [9]

oraz „War Pigs”

Generałowie zebrani w swoim gronie
Tak jak czarownice na czarnych mszach
Diabelskie umysły planujące zniszczenie
Magowie na budowlach śmierci
Tam na polach płoną ciała
A wojenna maszyna dalej pracuje
Śmierć i nienawiść dla ludzkości
Trująca ich wyprane umysły
Och, Panie!

Politycy pochowali się
Oni tylko rozpoczęli wojnę
Niby czemu to oni mają walczyć?
Lepiej pozostawić to biedakom
Tak!

Czas pokaże, że w ich silnych umysłach
Wojna jest tylko zabawą
Traktują ludzi jak pionki w szachach
Poczekajcie aż nadejdzie dzień sądu
Tak!

Teraz w ciemności świat przestał się obracać
Popioły, gdzie ciała płoną
Wojenne świnie nie mają już władzy
Boska ręka która rozpoczęła zniszczenie
Nastał sąd ostateczny – Bóg wzywa
Na kolanach czołgają się świnie wojny
Błagają o litość za swoje grzechy
Szatan śmieje się, rozkładając skrzydła
Och, Panie! [20]

Ozzy Osbourne – Mr. Crowley (napisy pl)

KISS

Sama nazwa oznacza „Noże w ręku Szatana”

Obrazek

Gene Simons członek KISS pokazuje symbole satanistyczne.

AC/DC

Utwór „Dzwony piekła” z 1980r.

Jestem toczącym się grzmotem

rozlewającym deszcze.

Nadciągam jak huragan,

Me światło błyska na niebie.

Jesteś jeszcze młody, ale możesz już umrzeć.

Nie chcę brać więźniów,

Nie chcę darować życia.

Nikt nie podejmuje walki,

Kto dostał się do mojego piekła.

Wezmę cię – szatan cię weźmie.

Gorgoroth

Jest to zespół satanistyczny ze szczególnym upodobaniem do wyszydzania kościoła katolickiego.

images (2)

„Musimy zniszczyć wszystkie formy chrześcijańskiej i semickiej religii, jakie znajdują się na świecie.  Jedynie satanizm daje każdemu  człowiekowi wolność”. – Gaahl, wokalista zespołu Gorgoroth.

Kamuflowane przesłania  – wsteczne przekazy podprogowe

Przesłania te nazywane BMP od z ang. Backward Masking Process (technika wstecznej mowy, wstecznego maskowania: backmasking). Jest to nagrywanie wspak przekazywanych treści, poprzez nakładanie dwóch warstw melodycznych w określonym odstępie czasu, które podczas słuchania bezpośrednio odbiera podświadomość omijając świadmość. (konteks ukrytej tresci słyszymy tylko gdy puszczamy dany fragment od tyłu). Są to więc techniki oddziaływania nieświadomego. Mózg bowiem potrfai znaleść treść gdzie go świadomość nie rozpozna. I na tym opiera sieogólnie przekazy podprogowe.

Trzeba zaznaczyć iż opisywana hipoteza jest dość kontrowersyjna i są doświadzcenia zarównopotwierdzająceprawdzowści jak i obalające tę hipotezę.

dokument: "They sold their soul for Rock n Roll"

dokument: „They sold their soul for Rock n Roll”

Uwagę świata na ten aspekt zakamuflowanych przekazów nagłośnił pastor Szimel, który nakręcił o tym dokument „Sprzedali duszę za Rock and Rolla” (They sold their soul for Rock n Roll”).

1969 r. rozeszła się plotka o piosenka „Strawberry Fields Forever”ma ukryty przekaz.  Ponoć usłyszeli słowa Lennona „I buried Paul”, czyli „pochowałem Paula” (w rzeczywistości miał mówić… „cranberry sauce” – „sos żurawinowy”). J. Lennon przyznał się do eksperymentowania z muzyką (jak i znarkotykami rzecz jasna).

Bob Garcia z wytwórni płytowej A&M Records powiedział:

„To sprawka diabła bo nikt w studiu niepotrafi zrobić takich rzeczy”

Led Zeppelin

1982 – W piosence „Stairway to heaven” [21] notabene jednej z bardziej znanych utworów na świecie dopatrzono się przekazu podprogowego tzw (backmasking). Jedna ze zwrotek odtwarzana od tyłu zawiera uwielbienie dla szatana.  Świat obiegły alternatywne słowa

„O tutaj, mój słodki szatanie. Ty, którego mała ścieżka zasmuciłaby mnie, którego mocą jest szatan.”

Sprawą zajeła się opinia publiczna oraz media, gdyż zespół został oskarżony o propagowanie treści satanistycznych. Jak się okazuje, Robert Plant który w pózniejszych wywiadach stwierdził, iż słowa mają podwójne znaczenie, czyniąc gesty rękoma (mozna stąd gdybać iż własnie znaki satanistyczne rogatego diabła mogą być znakiem do przekazów lub innej interpretacji śpiewanej piosenki), napisał tekst do kawałka bardzo szybko.

” Moja ręka sama zaczęła pisać słowa (…). Siedziałem tam po prostu, popatrzyłem na te słowa i o mało nie spadłem z wrażenia z krzesła – opowiada wokalista”.

Doświadczenie z przekazem wstecznym- zostało przeprowadzone dla potrzeb dokumentu „Programowanie Ludzkiego Umysłu” (Programming the nation) z 2011 r. w którym autor  przygląda się bliżej temu zagadnieniu na przykładzie Led Zeppelin. Pionenkę „Stairway to heaven” zostaje puszczona licealistom, których podzielono na 3 grupy. Pierwsza słuchała puszczoną wstecz piosenkę z wyświetlanymi u dołu ekranu napisami z interpretacją pastora Szimela zaprezentoanym w dokumencie „Sprzedali duszę za Rock and Rolla„, („To dla Szatana, Chce być jak ZEP który ma moc Szatana. On da ci 666„) drugiej grupie puszczony materiał (wstecz) zaprezentowano wymyślone słowa autora eksperymentu oraz trzeciej grupie samą wstecznie puszczony utwór. Otóz okazało się że człowiek słyszy to co chce słyszeć, a w tym eksperymencie toco mu zasugerowano. W pierszej grupie wszyscy zgodzili się z treścią pod piosenką jaką naprawdę słyszeli,to samo powtórzyła druga grupa, a trzecia nie mając podpowiedzi oczywiście nic nie słyszała!

Wniosek. Przekazy wsteczne nie działają. (sam dokument potwierdza jednak główne zagadnienie jakim jest przekazy podprogowe). Led Zeppelin : Greatest Secret (ang.)

 Wpływ

No dobrze. Spytacie pewnie z zapałem – „a niech sobie śpiewają. Przecież muzyka czy tekst piosenek nie wpływa na swoje postepowanie„. Czyżby? Po pierwsze zwróćmy uwage na zdjęcie fana Slayera. Czy samookaleczenie nie jest reakcją (i to z jakim poświęceniem) aby wydziarać sobie nożem napis na plecach? Zespoły publicznie namawiają do przemocy a w ostateczności składając własne ciało w ofierze poprzez samobójstwo.

1989 – Sprawa dwóch nastolatków Raymond belknap i James Vance, którzy po długotrwałym słuchaniu zespołu „Judas Priest” postanowili popełnić samobójstwo. James  przeżył zdarzenie, jednak zapłacił za to dużą cenę. To dzięki niemu zwrócono uwagę ponownie na wpływ muzyki na emocje i postawę młodych ludzi a tym samym również na przekazy podprogowe. Sprawa trafiła do sądu za sprawą nagłasnienia zdarzeniaprzez Scotta Hilla. Jak się okazało, zespół potwierdził wykorzystywanie przekazów w utworach, choć broniąc się, iż akurat nie w tym, który wskazał Vance jako nakaz popełnienia samobójstwa tj. w piosence „Better by you, better than me” – stosując technikę backmasking było słychać słowa „Zrób to’ (Do it!) oraz zaklęcia satanistyczne. Sędzia nie dopatrzył się jednak przekazów podprogowych (choć słowa było słychać!- ale zinterpretowane jako przypadek i zbieżnośc w sytuacji!!!) i oczyścił z zarzutów zespół. [23]

Mało przekonujące? To może inne przykłady przemocy pod czas koncertów rockowych i heavy metalowych. [24]

 • Podczas koncertu weekendowego w Los Angeles poniosło smierć około 650 młodych ludzi. Zdarzenie komentowały liczne stacje telewizyjne. Ciała nie mieszcząc się w kostnicy układano na zewnatrz.
 • Vancouver, koncert Beatlesów. W ciagu 30 min startowano, pobito lub poważnie raniono 100 osób.
 • 1964, 32 fanów i 2 policjantów byłohospitalizowanych podczas histerycznych scen w czasie koncertu Rollingstonsów w Blackpool. Po koncercie fani wyszli na ulicę wszczynając awantury. Aresztowano 150 osób.
 • 1969, Rolingstonsina koncercie,gdzie było 300 000 osób, wioel zgineło uduszonych, a trzy zmarły z przedawkowania narkotyków. Stało się to podczas piosenki „Sympati dla szatana”. Przy tej samej piosence na festiwalu w Altamont w Kaliforni ochroniarze-motocykliści z gangu Hell Angels zabioli nożem jednego z fanów. Muzycy musieli się ewakuować helikopterem. Warto tu nadmienić iżwielekoncertów owej grupy kończyło się zaraz po wyjściu zespołu na scenę. Wpływ – co trzeba imprzyznać mieli ogromny np. w koncert w Belfaście po 12 minutach wywieziono 2 dziewczyny w kaftanach dopsychiatrkowa., a w Manchesterze zemmdlało 100 dziewczyn (w tym dwie policjantki).
 • 14 letni fan i wielbicie zespołu Iron Maiden zabił 3 osoby. Pierwszej nożem wyciął numer 666. Wzeznaniach przyznałżezrobił topod wpływemmaskotki zespołu Edd’ego który kazałmu to zrobić.
 • morderca z Kaliforni Rich Remirez zajmujący się satanizmem był pod wpływem zespołu AC/DC kiedy dokonywał mordów i rysował na na ścianach lub na swoich ofiarach pentagramy – przyznał się podczas zeznań.
 • 1984 zastrzelił się młody chłopak po wielokrotnie wysłuchaniu płyty Ozzy Osbourna z Black Sabath na której były m.in słowa ” Niemożesz uciec od śmierci, gdy bawisz się z szatanem. Słowa te były zawarte w piosence „Samobójstwo jako rozwiązanie”.Sprawa trafiła do sądu.

Dodatkowe informacje:

Ripsonar

——————————————-

 1. Dokument: Illuminati Przemysł Muzyczny 2-11
 2. Satanistyczne inspiracje w muzyce metalowej i ambientowej (www.fronda.pl).
 3. Tamże
 4. Spirit into sound. The magic of music” Mickey Hart (1999), str.134. Za „Muzyka i Duchowy Wymiar. Przejawy Nadnaturalnych Mocy. Satanizm
 5. Muzyka i Duchowy Wymiar…
 6. Dave Sabo założyciel zespołu „Bon Jovi” (tak, tago znanego na całym świecie zespołu, który obecnie kojarzy się tylko z wokalistą Johna Bongiovi’ego od którego pochodzi nazwa) a póżniej Skid Row. Za: Muzyka i Duchowy Wymiar…
 7. Hammer of the Gods„by Stephen Davis (1985), str. 164 Za: Muzyka i Duchowy Wymiar…
 8. Muzyka i Duchowy Wymiar…
 9. Tori Amos czyli Myra Ellen Amos – amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i piosenek, pianistka. Wypowiedź dla „Record Collector Magazine” z 11.1999 r. Za Muzyka i Duchowy Wymiar…
 10. Muzyka i Duchowy Wymiar…
 11. Circus Magazine 4.1972, str. 38. Za; Muzyka i Duchowy Wymiar…
 12. Time Magazine 7/5.98 str. 26. Za; Muzyka i Duchowy Wymiar…
 13. Parader Magazine z 1985 r. Za; Muzyka i Duchowy Wymiar…
 14. J.Wójcik „Od hipisów do satanizmu„, str.136
 15. E. Barger „From Rock to Rock. The Music of Darknes Exposed” str. 31. Za: „Satanizm w Polsce.., str. 76
 16. Elementy Demoniczne w muzyce rockowej„. K.P.Piasta, str. 143
 17. J.Rockwell, „Diabelskie Bębny”, (1997), str. 46
 18. Satanizm w Polsce.. str. 77 przypis 73.
 19. Tamże, str. 77 przypis 75
 20. www.tekstowo.pl
 21. Tamże
 22. Ukryty przekaz w utworze „Stairway To Heaven”
 23. Dokument: „Programowanie Ludzkiego Umysłu
 24. Satanizm w Polsce.., str. 87-89